Bouwkavels Hof van Twente, algemene informatie

Bent u 18 jaar of ouder en op zoek naar een bouwkavel om een woning te bouwen? Dan kunt u zich bij de gemeente inschrijven voor een bouwkavel in een of meerdere kernen in Hof van Twente.

 

Inschrijven voor kavelwachtlijst

 

Inschrijven gaat via een kavelwachtlijst per kern.  Per kern dient u ofwel via DigiD ofwel als PDF één inschrijfformulier in te vullen. Daarnaast betaalt u per inschrijving het verschuldigde inschrijfgeld van  € 100,- (inclusief 21% BTW). Het bedrag maakt u over op rekeningnummer NL47BNGH0285092790 van de gemeente Hof van Twente onder vermelding van: ‘inschrijfgeld bouwkavel’ + de naam van degene die zich heeft ingeschreven + zaaknummer.

 

De inschrijving is voor de duur van vier jaar en alleen geldig na ontvangst van het inschrijfgeld. Na die periode kunt u de inschrijving per jaar verlengen tegen betaling van € 25,00 per kern. U ontvangt hiervoor van de gemeente een nota.

 

Wilt u niet langer ingeschreven blijven staan dan kunt u zich laten uitschrijven. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale uitschrijfformulier (via DigiD) of het PDF uitschrijfformulier.

 

De PDF in- en uitschrijvingsformulieren voor een bouwkavel stuurt u naar: Gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl

 

Zie ook de overige informatie betreffende kavelverkoop.

 

Belangstelling voor een kavel?

 

De gemeente hanteert tijdelijk ruimere verkoopvoorwaarden

 

Hebt u belangstelling voor een bouwkavel maar hebt u uw woning nog niet verkocht? Dan is het goed om te weten dat de gemeente Hof van Twente de verkoopvoorwaarden voor kavels tijdelijk verruimt.  Hebt u een eigen woning dan krijgt u meer tijd om uw woning te verkopen en de financiering voor de nieuwe woning en kavel te regelen.  Lees meer over de ruimere verkoopvoorwaarden.

 

Erfpacht

 

Eén van de stimuleringsmaatregelen voor de uitgifte van bouwkavels is het instrument erfpacht. De erfpachtnemer neemt de bouwkavel in erfpacht van de gemeente. 

 

Hij betaalt hiervoor aan de gemeente een maandelijkse canon. Het canonpercentage wordt jaarlijks bepaald door het gemiddelde van het percentage op 15 november van elk jaar van De Bank Nederlandse Gemeenten en de banken. 

 

De gemeente heeft een moderne vorm van erfpacht. Potentiële kopers van woningbouwkavels krijgen te maken met verplichte aflossing van de hypotheek en strengere eisen van de banken. Daardoor krijgen gegadigden de financiering soms niet rond. Onze moderne vorm van erfpacht kan een oplossing bieden. Bij uitgifte van een bouwkavel in erfpacht hoeft u de bouwgrond niet te betalen, maar u betaalt een jaarlijkse canon die volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. U heeft daarnaast de mogelijkheid om de bouwkavel in de toekomst op elk moment aan te kopen tegen de oorspronkelijke grondwaarde. Zo kunnen geïnteresseerden die nu nog te weinig financiële mogelijkheden hebben, de grond alsnog kopen op het moment dat het hen uitkomt.

 

Rekenvoorbeeld maandelijkse canon per 1-1-2023:

 

Kavel voor vrijstaande woning in bijvoorbeeld plan De Marke III in Hengevelde

 

500 m² x € 253,-                   € 126.500
BTW 21% € 26.565
€ 153.065 grondslag voor erfpacht

 

De jaarlijkse som aan erfpacht (bij erfpachtcanon van 3,8%) bedraagt dan €5.816,47. Dit betekent een (bruto)erfpachtcanon van € 484,71 per maand. Bij een annuïteitenhypotheek op basis van vergelijkbare uitgangspunten, waarbij ook op de grond afgelost dient te worden, bedraagt de bruto-maandlast indicatief € 535,73.

 

Bij een financieel adviseur kunt u de verschillen tussen erfpacht en koop van een bouwkavel op basis van uw persoonlijke financiële situatie inzichtelijk krijgen. 

 

Voor nadere informatie over de erfpacht die wij als gemeente aanbieden kunt u terecht bij Bart oude Veldhuis en Frank Dorenbusch, team Ruimtelijk Domein, tel. 0547 - 858585. 

 

Mededeling privacy

 

De gemeente Hof van Twente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen, zoals dat is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Zie voor meer informatie het "Privacybeleid gemeente Hof van Twente" op deze webpagina "Privacy en proclaimer".

 

Aanvulling mededeling privacy

 

Als u op het inschrijfformulier bouwkavel aangeeft dat u op de hoogte gehouden wilt worden over de projectbouw in onze gemeente dan geeft u de gemeente toestemming om uw gegevens door te gegeven aan de betrokken projectontwikkelaar/makelaar/aannemer.