Wat is vroeg Eropaf?

Het is een wettelijke taak van de gemeente om vroeg in te grijpen wanneer betalingsachterstanden ontstaan. Zo proberen we grotere schulden te voorkomen. Gemeente Hof van Twente doet dit onder de naam ‘Vroeg Eropaf’. Dit is een project waarin de gemeente en Salut samenwerken met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf om geldzorgen aan te pakken.

De hoge energiekosten en de duurdere boodschappen raken veel mensen in hun portemonnee. Een rekening niet kunnen betalen of iedere maand geld tekort komen, het kan iedereen gebeuren. Een betalingsachterstand kan snel oplopen. Om te voorkomen dat een kleine achterstand een grote schuld wordt, proberen we zo snel mogelijk met u in contact te komen. 

Hoe weet de gemeente dat ik rekeningen niet heb betaald?

De woningcorporatie, het energiebedrijf, de zorgverzekeraar of het waterbedrijf meldt de achterstand van betaling bij de gemeente. Dit doen zij nadat zij eerst contact met u hebben opgenomen om naar een oplossing te zoeken. Als dat niet lukt krijgt de gemeente een melding.  

In de melding aan de gemeente staat:

  • Uw naam, geboortedatum en adres
  • De melder van de achterstand 
  • Uw telefoonnummer en e-mail als dat bekend is
  • Het bedrag van de betalingsachterstand
  • De maand van de achterstand
  • Eventueel uw klantnummer

Hoe word ik geholpen?

We nodigen u uit voor een gesprek. Dat kan op het gemeentehuis zijn of bij Salut of bij u thuis. Net wat u prettig vindt. Samen bespreken we uw situatie. Uw inkomsten en uitgaven zetten we op een rijtje en we zoeken naar een oplossing. Als dat nodig is verwijzen u naar de juiste partij voor hulp. Door korte lijnen met instanties kunnen wij snel schakelen en bemiddelen tussen u en de schuldeisers. 

Wat gebeurt er met de informatie? 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en delen deze gegevens niet met anderen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Heeft u daar geen behoefte aan dan verwijderen wij uw gegevens.  

Heeft u een vraag?

Bel dan gerust met de gemeente Hof van Twente: 0547-858585 of Salut: 0547-260053. 
U kunt een vraag ook via de mail stellen. Stuur uw vraag naar:

Gijs Kingma: G.Kingma@hofvantwente.nl
Ali Konur: A.Konur@hofvantwente.nl 
Juul Bergevoet: Juul@salut-welzijn.nl