Mantelzorg

Mantelzorg is het onbetaald zorgen voor een zieke of gehandicapte met wie u een persoonlijke relatie heeft. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor een korte periode tot een langere tijd. Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

De mantelzorg geeft vaak voldoening, omdat u zorgt voor iemand om wie u geeft. De zorg kan echter ook zwaar zijn omdat u een persoonlijke band hebt met degene voor wie u zorgt. Soms lukt het niet om nee te zeggen en grenzen aan te geven, de mantelzorg kan dan ten koste gaan van uw werk, het gezinsleven of vrije tijd. Door overbelasting kunt u zelf ziek worden met alle gevolgen voor u en voor de gene waarvoor u zorgt.

De gemeente Hof van Twente ondersteunt mantelzorgers. Ondersteuning van mantelzorgers wordt in Hof van Twente gedaan vanuit welzijnsorganisatie Salut.

Mantelzorgondersteuning in Hof van Twente

Salut. heeft een divers ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Hof van Twente.  Het biedt een luisterend oor, een steun in de rug, een extra paar handen, even op adem komen. Mantelzorgondersteuning voor alle mensen die langdurig zorg verlenen aan een familielid, kennis, vriend of buur met een beperking of chronische ziekte. Meer informatie kunt u vinden op hun website http://www.salut-welzijn.nl

Als u het gevoel heeft hiermee niet te zijn geholpen en/of behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kunt u contact opnemen met Salut, tel. 0547-260053.  Een consulent kan u verder helpen bij het zoeken naar een oplossing als de mantelzorg te zwaar wordt.