Gehandicaptenparkeerplaats

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP). Algemene GPP’s gebruikt worden door alle bestuurders die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze parkeerplaatsen zijn ingericht bij allerlei openbare voorzieningen.

Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen bij de eigen woning. De gemeente heeft in de Beleidsregel individuele gehandicaptenparkeerplaats de voorwaarden vastgelegd wanneer iemand mogelijk recht heeft op zo’n individuele GPP.

De belangrijkste voorwaarden zijn;

  • U bezit een geldig rijbewijs en een eigen vervoermiddel op meer dan 2 wielen.
  • U voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart met de aantekening ‘bestuurder’ (kijk voor meer informatie hierover bij gehandicaptenparkeerkaart).
  • Het is niet mogelijk om op het eigen perceel van de woning te parkeren. Dit kunt u ook niet op een eenvoudige wijze (laten) realiseren.
  • De verkeersveiligheid mag door het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats niet in gevaar komen.
  • Er moet voldoende parkeergelegenheid overblijven voor de overige bewoners in uw straat.

Deze speciale parkeerplaats wordt door de gemeente voorzien van een verkeersbord met het kenteken van uw auto. Als het nodig is, brengen we ook een markering aan. Deze parkeerplaats mag dan alleen gebruikt worden voor het parkeren van úw auto. Als andere automobilisten hun auto op uw parkeerplaats zetten, krijgen ze daarvoor mogelijk een bekeuring.

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden dan komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats:

  • U bezit een geldig rijbewijs en een eigen vervoermiddel op meer dan 2 wielen;
  • U voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart met de aantekening “bestuurder”;
  • Het is niet mogelijk op het eigen perceel van de woning te parkeren en dit kunt u ook niet op een eenvoudige wijze (laten) realiseren;
  • De verkeersveiligheid mag door het aanleggen van de plaats niet in het gedrang komen;
  • Er moet voldoende parkeergelegenheid voor de overige bewoners zijn.

Uw bijdrage in de kosten voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats is € 106,45

De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats bedragen € 108,65.

Een gehandicaptenparkeerplaats vraagt u aan via: het digitale aanvraagformulier.

Een gehandicaptenparkeerplaats kunt u ook schriftelijk aanvragen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of mailen naar:  info@hofvantwente.nl

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.