Rolstoelen

U komt in aanmerking voor een rolstoel als u langdurig, vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen, moeite heeft om uzelf lopend (met loophulpmiddelen) te verplaatsen. U moet zich dan zittend (laten) verplaatsen.

Er zijn verschillende soorten rolstoelen. Denk hierbij aan:

  • Een handbewogen rolstoel
  • Een elektrische rolstoel
  • Een sportrolstoel

Problemen met verplaatsen?

Met een DigiD inlogcode dient u een digitaal meldformulier in. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

Als u recht heeft op een rolstoel via de gemeente, kiest u zelf hoe u deze voorziening wilt ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Voorziening in natura of
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
     

Bij zorg in natura regelt de gemeente de verstrekking. Hiervoor heeft de gemeente contracten afgesloten met 3 leveranciers. U kunt kiezen van welke leverancier u de rolstoel wilt hebben. De gemeente geeft opdracht aan die leverancier en betaalt de factuur. U hoeft dan verder niets te doen. U moet bij aflevering van de rolstoel een bruikleenovereenkomst ondertekenen, en krijgt de stoel in bruikleen. De gemeente blijft eigenaar van de rolstoel.

De andere mogelijkheid is kiezen voor het persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt dan een geldbedrag toegekend waarmee u zelf een rolstoel koopt. De hoogte van het PGB komt overeen met de prijs van een geschikte rolstoel bij onze leveranciers.

De sportrolstoel vormt een uitzondering op andere, reguliere rolstoelen. De gemeente verstrekt deze alleen in de vorm van een PGB. Dit budget is bedoeld voor de aanschaf en kosten van onderhoud en reparatie van de sportrolstoel voor de komende drie jaar. De hoogte van het PGB is vastgelegd in het besluit maatschappelijke ondersteuning

Aan verstrekking van een rolstoel zijn geen kosten verbonden.