De Marke ||| - fase 2

Alle bouwkavels van fase 2 zijn uitgegeven.

 

De Marke ||| - fase 3

In 2024 zal de derde en laatste fase worden uitgegeven. In deze fase zal de gemeente 10 bouwkavels ten behoeve van starterswoningen uitgeven. De kaveluitgifte gebeurt op volgende van inschrijving op de kavelwachtlijst Hengevelde. 

 

Ook worden er 4 levensloopbestendige woningen gerealiseerd door bouwbedrijf ten Heggeler uit Hengevelde. Daarnaast zullen er in deze fase 6 levensloopbestendige sociale huurwoningen gerealiseerd door stichting Viverion (woningbouwvereniging). Deze woningen zullen worden toegewezen op basis van de gemeentelijke kavelwachtlijst.

 

Inschrijven op de kavelwachtlijst kan via het inschrijfformulier bouwkavels.