Nieuwbouwplan Markelo-Noord

Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat er woningen voor alle doelgroepen in Markelo gebouwd gaan worden. In het plan Markelo-Noord komen woningen voor starters en senioren, maar ook voor doorstromers om in Markelo te kunnen blijven wonen. Het plan bevat verschillende woningtypes. In de stedenbouwkundige schets staan 41 rijwoningen, 32 twee-onder-een-kapwoningen en 34 vrijstaande woningen. Het uitgangspunt is dat de nieuwe wijk goed aansluit op de wijk De Esch. 

 

Het bestemmingsplan komt de eerste helft van 2024 ter vaststelling in de gemeenteraad aan de orde. Als er geen beroepsprocedure komt dan zal het plan in de tweede helft van 2024 onherroepelijk worden. De verwachting is dat er dan in de tweede helft van 2025 gestart kan worden het met bouwrijp maken van de grond. Daarna zullen de eerste kavels worden uitgegeven. 


De uitgifte van bouwkavels door gemeente en verkoop van de woningen door RG Investment gaat op volgorde van inschrijving op de kavelwachtlijst van Markelo. Inschrijven op de kavelwachtlijst kan via het inschrijfformulier bouwkavels.