Uitnodiging Boeren in Hof van Twente voor Bijeenkomst Landbouw op 6 oktober

Alle boerenbedrijven in Hof van Twente ontvangen in de week van 6 september een uitnodiging voor de Bijeenkomst Landbouw: Toekomst voor boeren in Zuidoost Twente. In de begeleidende brief schrijft wethouder Wim Meulenkamp:

We hebben een prachtige gemeente en daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Deze gemeente maken we elke dag weer samen en u heeft daarbij als boer een groot aandeel. Denk alleen al aan voedselproductie, landschapsbeheer en -onderhoud, beleving van het groen/water en het werken aan de bodemkwaliteit. 

Ons buitengebied is meer dan ooit in beweging. Het rijk en de provincie werken aan het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), De gemeenten Hengelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hof van Twente hebben hun krachten gebundeld onder de noemer 'Zuidoost Twente'. Gezamenlijk voeren wij het gesprek met de provincie en alle andere organisaties in het gebied en willen we samen met u werken aan ons perspectief en ruimte voor landbouw, natuur, water én mensen. Het is een complexe puzzel. Die leggen we graag samen met onze inwoners en ondernemers. 

Daarom ben ik blij dat ik u uit mag nodigen voor de Bijeenkomst Landbouw van 6 oktober 2023. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis opdoen en uw kennis en mening met ons delen. Na een gezamenlijke start zijn er kennissessies. De middag wordt afgesloten met een kennismarkt, waar ruimte is voor ontmoeting en netwerken. U vindt de uitnodiging in de bijlage. Ik hoop van harte dat u zich aanmeldt en dat we elkaar 6 oktober ontmoeten.