Vastgoedsector Hof van Twente aangespoord onrechtmatigheden te melden

Anonieme tips nodig in aanpak misstanden

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met gemeenten en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Hof van Twente kan het voorkomen dat panden worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. Doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen, kunnen zij panden huren of kopen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf. 

De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. Meld Misdaad Anoniem biedt dan uitkomst om criminele besmetting van de branche te voorkomen.

Impact op de gemeente en de branche

Burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit: “De impact van ondermijnende criminaliteit is groot, ook in de vastgoedbranche. Leefbaarheid en veiligheid komen in het geding. Om dit in te perken moeten we samenwerken. Ik roep u daarom op om melding te maken bij Meld Misdaad Anoniem, wanneer u zaken ziet die niet door de beugel kunnen.”

Melden helpt!

Vorig jaar is de campagne al in tientallen gemeenten uitgevoerd. In deze gebieden werd 30% meer gemeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar de politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Melden kan telefonisch (0800-7000) of online via een beveiligde omgeving (meldmisdaadanoniem.nl/melden).