Evenementenbeleid gemeente Hof van Twente aangepast

Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Hof van Twente is verouderd en past niet meer bij deze tijd. Daarom is het beleid aangepast. Het geeft meer duidelijkheid voor organisatoren en inwoners en sluit nu aan bij het regionale evenementenbeleid.

Duidelijke spelregels

Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Zij bevorderen de sociale cohesie en inwoners kennen veel waarde toe aan de kracht van tradities (bijvoorbeeld aan paasvuren). Daarnaast hebben de evenementen een belangrijke economische functie. Maar evenementen zijn vooral leuk. De gemeente wil daarom een stimulerende en faciliterende rol vervullen. 

Inwoners kunnen ook overlast ondervinden van evenementen, zoals van parkeren en geluid. Daarom is het van belang om de spelregels rondom evenementen duidelijk op te stellen. Met de spelregels zoals ze nu in het geactualiseerde evenementenbeleid staan, voldoet de gemeente daaraan. 

Sluitingstijden tentfeesten

Een actualisatie was daarnaast wenselijk omdat er ook behoefte was om te komen tot gelijke sluitingstijden van tentfeesten. In het verleden zijn hierin verschillen ontstaan die niet wenselijk zijn. De sluitingstijden staan opgesomd in het aangepaste evenementenbeleid. De sluitingstijden van de horeca zijn eerder al geactualiseerd. 

Het aangepaste evenementenbeleid vindt u op www.overheid.nl.