Programmabegroting 2024

"Koers houden in onzekere tijden"

Bestuurlijk verantwoordelijk:

College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Vastgesteld door de gemeenteraad:

8 november 2023