B&W besluiten 2023

Burgemeester en wethouders vergaderen elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De meeste besluiten die in deze vergadering worden genomen, zijn dat echter wel. Hier vindt u alle besluitenlijsten van 2023.