Koninklijke onderscheiding

Elk jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit.  Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij.

Voordragen

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of hebben gehad. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Niet iedere voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden worden voldaan.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemeester, Monique Zweers, te bereiken onder tel. 0547 - 85 85 85. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

Twee gelegenheden

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  1. Tijdens de jaarlijkse "lintjesregen", de (laatste werk-)dag voor Koningsdag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag dient vóór 15 juni in het voorafgaande jaar bij de burgemeester te worden ingediend.
  2. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet tenminste zes maanden van tevoren worden ingediend.

Zie ook