Wethouder Scholten

Harry Scholten

Foto Harry Scholten

Profiel

H.J. Scholten is geboren op 7 september 1961 in Hengevelde als zoon van bakker Scholten. Hij begon zijn loopbaan als financieel adviseur bij het Wapen van Beckum. Na vervolgens enkele jaren gewerkt te hebben bij een accountantskantoor, keerde hij in 1996 terug naar Beckum in de functie van financieel manager.

Harry Scholten is gehuwd, heeft vier kinderen en is inmiddels ook een trotse opa. 

Politiek

Zijn politieke carrière begon Harry Scholten in 2006 als gemeenteraadslid van de CDA-fractie in Hof van Twente. Van 2010 tot 2014 fungeerde hij tevens als fractievoorzitter. Op 13 mei 2014 is hij benoemd tot wethouder van de gemeente Hof van Twente. Ook na de verkiezingen in maart 2018 maakt het CDA weer deel uit van het college en Harry Scholten werd op 22 mei 2018 opnieuw benoemd tot wethouder. 

Portefeuille

 • Investeren (Collegebreed)
 • Financiën algemeen, belastingen en financiën, transformatie zorg
 • Leefomgeving (excl. vergunningverlening)
 • Verkeer en vervoer
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Accommodaties
 • Verbonden partijen en aandeelhouderschappen
 • Projecten: 
   - Herstructurering 't Gijmink
   - Sportpark De Mors
   - Herinrichting Coberco-terrein

Download hier de volledige portefeuilleverdeling van het college.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Lid Stichting Duurzaamheid Enexis
 • Lid Dagelijks Bestuur P10
 • Lid Algemeen Bestuur P10
 • Lid Waarderingskamer
 • Lid VNG-commissie Financiën
 • Aandeelhouder Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek B.V.
 • Aandeelhouder Twente Milieu N.V.
 • Aandeelhouder Twence B.V.
 • Aandeelhouder BNG Bank B.V.
 • Aandeelhouder Vitens N.V.
 • Aandeelhouder Wadinko N.V.
 • Aandeelhouder Cogas N.V.
 • Aandeelhouder Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • Aandeelhouder Vordering Enexis B.V.
 • Aandeelhouder Extra Zekerheid Vennootschap B.V.
 • Aandeelhouder Claim Staat Vennootschap B.V.
 • Aandeelhouder Zuiver

 

Persoonlijke nevenfuncties

 • Voorzitter studie beleggingsclub 't Wegdam te Hengevelde (2004-heden).

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
h.scholten@hofvantwente.nl