Verruiming verkoopwaarden en invoering erfpacht

Erfpacht

Potentiële kopers van woningbouwkavels krijgen te maken met verplichte aflossing van de hypotheek en strengere eisen van de banken. Daardoor krijgen gegadigden de financiering vaak niet rond. Invoering van een moderne vorm van erfpacht kan hier een oplossing voor bieden. 

Bij uitgifte van een bouwkavel in erfpacht hoeft de gegadigde de bouwgrond niet te betalen,  maar betaalt hij of zij een jaarlijkse canon die volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Wie kiest voor erfpacht, krijgt van gemeente Hof van Twente de mogelijkheid om de bouwkavel in de toekomst op elk moment aan te kopen tegen de oorspronkelijke grondwaarde. Zo kunnen geïnteresseerden die nu nog te weinig financiële mogelijkheden hebben, de grond alsnog kopen op het moment dat het hen uitkomt.

Verruiming verkoopvoorwaarden

De verruiming van de verkoopvoorwaarden, die Hof van Twente al eerder had ingevoerd, blijft voorlopig gehandhaafd. Deze verruiming geeft gegadigden meer tijd om een woning te verkopen en de financiering van de nieuwe woning te regelen. Als gegadigden een bouwkavel kopen, krijgen zij 12 maanden de tijd om de overdracht te regelen zonder dat een rentevergoeding verschuldigd is.

Bouwlocaties in Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente heeft kavels beschikbaar in de volgende woningbouwplannen:

  • De Marke III in Hengevelde 
  • Noord 2 in Diepenheim
  • Heeckeren 1a in Goor

Meer informatie op de website Bouwkavels gemeente Hof van Twente.