Huishoudelijke hulp

U kunt een beroep doen op de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning wanneer u:

  • (tijdelijk) niet zelf uw huishouden kunt doen;
  • niet (voldoende) hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen om het probleem op te lossen

Iedereen moet zelfstandig kunnen wonen. Jong of oud, met of zonder beperking. Mogelijk lukt dat (tijdelijk) minder goed. Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? En is er ook niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Misschien kan de gemeente dan iets voor u betekenen.
 

De Wmo is bedoeld als aanvulling op uw eigen mogelijkheden. We kijken eerst samen met u en eventuele (18+) huisgenoten wat u zelf kunt doen. Ook kijken we wat mensen in uw omgeving kunnen doen. We bespreken de opties die er zijn om zelf particuliere hulp in te schakelen.

Alleen als uw eigen mogelijkheden onvoldoende zijn, kan de gemeente u huishoudelijke hulp bieden.

Het schoonhouden van de woning bestaat uit een aantal activiteiten. Sommige activiteiten moeten wekelijks gebeuren, andere werkzaamheden hoeven maar een paar keer per jaar te gebeuren. Er zijn lichte werkzaamheden (zoals opruimen en afstoffen) en zware werkzaamheden (zoals stofzuigen en bedden verschonen).

Welke activiteiten overgenomen moeten worden, hangt erg af van uw persoonlijke situatie. De medewerker Zorg van de gemeente houdt hier rekening mee bij het vaststellen van de huishoudelijke hulp. De medewerker Zorg stelt een indicatie aan de hand van de Basismodule, dat is een overzicht van alle huishoudelijke taken. Voor huishoudelijke taken die u zelf nog kunt wordt geen hulp geïndiceerd. 

Klik hier voor meer informatie over de Basismodule HO.

Meer informatie over huishoudelijke hulp en de voorwaarden kunt u vinden in de beleidsregel Huishoudelijke ondersteuning 2024. In deze beleidsregel staan ook enkele aanvullende modules beschreven. Deze modules kunnen in bijzondere situaties toegekend worden. 

Als u kiest voor zorg in natura, dan regelt de gemeente de huishoudelijke hulp voor u. U kunt kiezen uit acht aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. 

Een overzicht van deze aanbieders vindt u hieronder: 

 
Naam aanbiederWebsite aanbieder
Aster Zorgwww.asterzorg.nl 
BiOns BVwww.bions.nl 
Buurtdiensten Nederland BVwww.buurtdiensten.nl 
Miep BVwww.miep.nu 
Thuisgenoten BVwww.thuisgenoten.nl 
Thuishulp Gezellig BVwww.thuishulpgezellig.nl 
Tzorgwww.tzorg.nl 
Zilverzorg BVwww.zilverzorg.com 

U kunt ook kiezen om deze voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget te ontvangen. Meer informatie over het PGB vindt u hier.

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is € 20,60 per kalendermaand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en brengt deze bij u in rekening.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? U betaalt deze bijdrage niet zolang minimaal één van u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

U kunt uw melding voor een verzoek om huishoudelijke hulp digitaal indienen.

Dat kan hier.

Hebt u vragen? Of hulp nodig? Bel ons dan. Ons telefoonnummer is 0547 - 858585.