Huishoudelijke hulp

U kunt een beroep doen op de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning wanneer u:

  • (tijdelijk) niet zelf uw huishouden kunt doen;
  • niet (voldoende) hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen om het probleem op te lossen

Iedereen moet zelfstandig kunnen wonen. Jong of oud, met of zonder beperking. Mogelijk lukt dat (tijdelijk) minder goed. Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? En is er ook niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Misschien kan de gemeente dan iets voor u betekenen.
 

De Wmo is bedoeld als aanvulling op uw eigen mogelijkheden. We kijken eerst samen met u en eventuele (18+) huisgenoten wat u zelf kunt doen. Ook kijken we wat mensen in uw omgeving kunnen doen. We bespreken de opties die er zijn om zelf particuliere hulp in te schakelen.

Alleen als uw eigen mogelijkheden onvoldoende zijn, kan de gemeente u huishoudelijke hulp bieden.

Het schoonhouden van de woning bestaat uit een aantal activiteiten. Sommige activiteiten moeten wekelijks gebeuren, andere werkzaamheden hoeven maar een paar keer per jaar te gebeuren. Er zijn lichte werkzaamheden (zoals opruimen en afstoffen) en zware werkzaamheden (zoals stofzuigen en bedden verschonen).

Welke activiteiten overgenomen moeten worden, hangt erg af van uw persoonlijke situatie. De medewerker Zorg van de gemeente houdt hier rekening mee bij het vaststellen van de huishoudelijke hulp. Als zware huishoudelijke taken overgenomen moeten worden, wordt de Basismodule toegekend. In de situatie dat u ook lichte huishoudelijke taken niet kunt uitvoeren, wordt de Schoonmaakmodule ingezet.

Klik hier voor meer informatie over Basismodule HO.

Klik hier voor meer informatie over Schoonmaakmodule HO.

Meer informatie over huishoudelijke hulp en de voorwaarden kunt u vinden in de Beleidsregel Huishoudelijke ondersteuning 2021.

In deze beleidsregel staan ook enkele aanvullende modules beschreven. Deze modules kunnen in bijzondere situaties toegekend worden.

Als u kiest voor zorg in natura, dan regelt de gemeente de huishoudelijke hulp voor u. U kunt kiezen uit 11 aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. 

Een overzicht van deze aanbieders vindt u hieronder: 

 
Alfa en zorgwww.alfazorg.nl 
Aster Zorgwww.asterzorg.nl 
Beter Thuis Wonen Thuiszorgwww.beter-thuis-wonen.nl 
BiOns BVwww.bions.nl 
BTK Zorgwww.btkzorg.nl 
Carinovawww.carinova.nl 
Deva Zorg en Welzijnwww.devazorg.nl 
Thuisgenotenwww.thuisgenoten.nl 
Tzorgwww.tzorg.nl 
Zorg en Plezierwww.zorgenplezier.nl 

U kunt ook kiezen om deze voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget te ontvangen. Meer informatie over het PGB vindt u hier.

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is € 19,00 per kalendermaand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en brengt deze bij u in rekening.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan betaalt u geen bijdrage in de kosten.