Algemene voorziening wasverzorging

Woont u in de gemeente Hof van Twente en kunt u (door een beperking) niet zelf de was doen? Misschien willen familie, buren of kennissen u helpen. Lukt dit ook niet, dan kunt u (tegen een gereduceerd tarief) gebruik maken van de Algemene voorziening wasverzorging (In het kort noemen we dit de AV Was).

De wasverzorging wordt uitgevoerd door Wasserette ’t Wasbeertje’ in Hengelo

De algemene voorziening wasverzorging (afgekort: AV was) wordt uitgevoerd door Wasserette ’t Wasbeertje in Hengelo. ‘t Wasbeertje regelt de wasverzorging voor inwoners van Hof van Twente. Dit houdt in dat ’t Wasbeertje uw wasgoed wast, droogt en weer opvouwt. Strijken valt niet onder deze voorziening.

Voor wie is de Algemene Voorziening Was?

Iedere inwoner van Hof van Twente kan gebruik maken van de AV was. U kunt met korting gebruik maken van deze wasvoorziening als u: 

  • door beperkingen niet zelf uw was kunt doen,
  • valt onder de Wmo-doelgroep,
  • geen recht hebt op zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemeente beoordeelt of deze voorwaarden voor u van toepassing zijn. U kunt zich hiervoor melden bij team Wmo van de gemeente Hof van Twente (telefoon 0547-858585). 

Zelf uw was regelen bij ‘t Wasbeertje

Alle inwoners van Hof van Twente kunnen gebruik maken van de wasservice van ’t Wasbeertje’. Wanneer u niet in aanmerking komt voor de kortingsregeling, dan betaalt u hiervoor het normale, commerciële tarief. U vindt op deze pagina een folder met informatie. Deze is voor inwoners die geen gebruik maken van de kortingsregeling. U kunt er in dit geval voor kiezen om:

  • Zelf uw was te brengen en te halen naar ’t Wasbeertje. In dat geval krijgt u geen waszak uitgereikt en kunt u zelf afspraken maken met ’t Wasbeertje voor het halen en brengen van uw was.
  • Uw was op te laten halen door de vrijwillige chauffeurs (Kijk in dat geval hierna onder ‘spelregels’ voor rijtijden van de chauffeurs en andere informatie). U krijgt dan een waszak van de gemeente om te gebruiken. In deze waszak worden uw naam- en adresgegevens verwerkt. 

Wanneer u gebruik wilt maken van de service van ’t Wasbeertje kunt u zich hiervoor melden bij de gemeente (telefoonnummer 0547 - 858585). Iedere inwoner van Hof van Twente kan zich hiervoor aanmelden. 

U betaalt dan het normale, commerciële tarief dat deze wasserette hanteert. U kiest zelf of u de was zelf wilt brengen en halen. U kunt ook gebruik maken van de haal- en brengservice, die de gemeente organiseert samen met vrijwilligers. Kijk voor meer informatie ook in deze folder.

Als u van mening bent dat u, door beperkingen, niet in staat bent om zelf de was te verzorgen, dan heeft u mogelijk recht op een korting. Meldt u zich dan bij het team Wmo van de gemeente Hof van Twente. Voor deze groep mensen heeft de gemeente speciale afspraken gemaakt met ‘t Wasbeertje.

Als u zich bij de gemeente meldt, gaat een medewerker van het team Wmo met u in gesprek om te bekijken of u recht hebt op de korting. Ook maakt dit team afspraken met u over bijv. het halen en brengen van uw was. 

Voor meer informatie of voor het vragen van hulp kunt u ons team Wmo bellen. Ons telefoonnummer is: 0547 - 858585.

De gemeente Hof van Twente heeft afspraken gemaakt met ’t Wasbeertje over de uitvoering van de wasservice. Belangrijk is dat het ophalen van het wasgoed en het terugbrengen ervan op afspraak gebeurt. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat wasgoed onbeheerd buiten staat. Hieronder leest u meer informatie over de gang van zaken. 

Waszak

Wanneer u met korting gebruik maakt van de AV Was krijgt u hiervoor een waszak van de gemeente in bruikleen. In deze waszak worden uw naam- en adresgegevens verwerkt. Deze kunt  gebruiken om de was in te verzamelen en aan te bieden. U kunt alle soorten was in één waszak aanbieden bij ’t Wasbeertje. In een waszak mag maximaal 6 kilo was. 
Als het u, door uw beperking, niet lukt om de waszak binnenshuis op de goede plek te zetten, dan kunt u de chauffeur daarvoor om hulp vragen. Hij zal de waszak dan voor u op de gewenste plaats zetten, bijvoorbeeld naast de kast waar u het wasgoed in opruimt.  

Chauffeurs

Het wasgoed wordt bij u op afspraak thuis opgehaald en op afspraak schoon weer teruggebracht. Dit gebeurt door vrijwillige chauffeurs. De gemeente maakt de afspraken met deze chauffeurs. 

Rijdagen en tijden

De chauffeurs rijden twee keer per week een ronde door Hof van Twente om alle vieze was op te halen en de schone was weer terug te brengen. De rijdagen zijn de dinsdag en vrijdag. 

Vieze was die u op dinsdag hebt meegegeven aan de chauffeur krijgt u de eerstvolgende vrijdag weer schoon terug. Wanneer u op vrijdag vieze was aan de chauffeur hebt meegegeven krijgt u dat de eerstvolgende dinsdag weer schoon terug. 

Het ophalen van het vieze wasgoed gebeurt globaal tussen 10:00 en 12:00. Het terugbrengen van de schone was gebeurt globaal tussen 12:00 en 14:00. Dit zijn richttijden. Mochten routes wat langer of wat korter zijn, dan kan hier wat van afgeweken worden. 

Waszak aanmelden

Wanneer u uw was wilt laten ophalen, dan kunt u  daarvoor een afspraak te maken met het team Wmo van de gemeente Hof van Twente. U kunt daarvoor bellen met telefoonnummer 0547 – 858585.

Wanneer u uw was op dinsdag wilt laten ophalen kunt u dat tot maandag 13:00 aangeven bij de gemeente. Wanneer u uw was op vrijdag wilt laten ophalen kunt u dit tot donderdag 13:00 bij de gemeente aangeven.  

U kunt met de gemeente ook  afspraken maken dat u de waszak bijvoorbeeld elke week of om de week op dezelfde dag wilt laten ophalen. Dan hoeft u niet elke keer te bellen. U hoeft dan alleen nog maar met de gemeente te bellen wanneer u een week wilt overslaan of wilt stoppen. 

Wanneer u geen gebruik maakt van de kortingsregeling, dan kunt u er ook voor kiezen om de was zelf te brengen en te halen naar ’t Wasbeertje. U maakt dan zelf de afspraken over de breng- en haaltijden met ‘t Wasbeertje. 

Als u, door uw beperkingen, bent aangewezen op gebruik van de algemene wasvoorziening, dan komt u misschien in aanmerking voor de korting. Deze korting is zodanig dat u een eigen bijdrage van € 4,50 betaalt per waszak. In een waszak mag maximaal 6 kilo wasgoed. Als u met deze korting gebruik maakt van de AV Was, dan stuurt de gemeente u aan het einde van iedere maand een rekening. Wanneer u de was zonder deze korting laat doen kost dat €15 per was. In één was past 6 kilo wasgoed. Wanneer u meer dan 6 kg was aanlevert verdeelt de wasserette dit over meerdere wassen, u betaalt dan ook vaker die € 15,-. Ook wanneer u uw was gescheiden wilt laten wassen zal de wasserette meerdere wassen in rekening brengen. Voor het halen en terugbrengen van de was brengt de gemeente €7,50 in rekening per keer dat u was aanbiedt. Wanneer u meerdere waszakken per keer aanlevert brengt de gemeente daarvoor niet meer kosten in rekening. Wanneer u de was laat doen, zonder de kortingsmogelijkheid, dan kunt u er ook voor kiezen om de was zelf te brengen en te halen naar ’t Wasbeertje’. 

Betaalwijze

  • Wanneer u zelf uw was brengt en haalt naar de wasserette dan betaalt u zelf aan ‘t Wasbeertje.
  • Wanneer u ervoor kiest om het vervoer te laten regelen door de gemeente, dan betaalt u alles aan de gemeente (wassen en vervoerskosten). De gemeente verrekent het vervolgens met ‘t Wasbeertje. De gemeente stuurt u hiervoor aan het einde van maand een rekening.
  • Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de korting? Neem dan contact op met ons team Wmo, telefoonnummer 0547-858585. Het team Wmo is dagelijks te bereiken van 09.00 tot 13.00 uur. Als u zich bij ons team Wmo meldt, gaat een medewerker van het team Wmo met u in gesprek om te bekijken of u recht hebt op de korting. Ook maakt deze medewerker dan meteen afspraken met u over bijv. het halen en brengen van uw was.

Overzicht kosten

Wel/niet korting?VervoerKostenKosten vervoerHoeveelheid wasBetaalwijze
Met korting WmoDoor vrijwilligers gemeente€4,50 per waszak-Max. 6 kilo per waszak (meerdere waszakken is mogelijk)Via nota gemeente
Zonder korting WmoZelf brengen en halen€15 per waszak-Max. 6 kilo per waszak (meerdere waszakken is mogelijk)Zelf betalen aan 't Wasbeertje
Zonder korting Wmo, maar vervoer wel door gemeenteDoor vrijwilligers gemeente€15 per waszak€7,50 per keerMax. 6 kilo per waszak (meerdere waszakken is mogelijk)Nota gemeente voor zowel was als vervoer

Vragen en klachten

Voor vragen over het aanmelden van waszakken, de planning, het vervoer of de eigen bijdrage kunt u bellen met het team Wmo van de gemeente Hof van Twente, telefoonnummer: 0547-858585.

Voor vragen over het wassen kunt u bellen naar ’t Wasbeertje’, telefoonnummer: 074 -25 96 366. Ook op de website van Wasserette ‘t Wasbeertje vindt u meer informatie over de dienstverlening en werkwijze.

Kijk voor meer informatie ook bij de veelgestelde vragen hieronder.

Hoe werkt het ophalen en terugbrengen van de waszak?

Halen en terugbrengen van wasgoed gaat op afspraak en kan op de dinsdag en de vrijdag. U kunt het beste per telefoon een afspraak maken met het team Wmo. Het telefoonnummer is: 0547-858585. Wanneer u uw was op dinsdag wilt laten ophalen kunt u dat tot maandag 13:00 doorgeven aan de gemeente. Wanneer u uw was op vrijdag wilt laten ophalen kunt u dit tot donderdag 13:00 aan de gemeente doorgeven. U kunt met de gemeente ook vaste afspraken maken, bijvoorbeeld dat u de waszak elke week of om de week op dezelfde dag wilt laten ophalen. Dan hoeft u niet elke keer te bellen. U hoeft dan alleen nog maar met de gemeente te bellen wanneer u een week wilt overslaan of wilt stoppen. Wanneer u geen gebruik maakt van de kortingsregeling, dan kunt u ervoor kiezen om de was zelf te brengen en te halen naar ’t Wasbeertje. U maakt dan zelf de afspraken over de breng- en haaltijden. 

Hoe vaak mag ik een waszak aanbieden?

Er is geen maximum aan het aantal keren dat u een waszak aanbiedt. Alle wasgoed mag in één waszak. Er mag maximaal zes kilo in één zak. Als u meer was aanbiedt nemen de kosten wel toe. Voor informatie hoe de kosten opgebouwd zijn: kijk onder het kopje ‘kosten’. 

Ik heb een aandoening waardoor ik een meer dan gebruikelijke hoeveelheid was heb. Is de wasvoorziening wel passend voor mij?

U mag zoveel was aanbieden aan ’t Wasbeertje als u nodig vindt. De chauffeurs kunnen de was twee keer per week bij u komen halen en brengen. Kijk ook onder Spelregels voor de precieze rijtijden en andere informatie. Als u meer was aanbiedt nemen de kosten wel toe. Voor informatie hoe de kosten opgebouwd zijn: kijk onder het kopje ‘kosten’.  

Hoelang duurt het voordat mijn was wordt opgehaald?

De chauffeurs rijden twee keer per week een ronde door Hof van Twente om alle vieze was op te halen en de schone was weer terug te brengen. De rijdagen zijn de dinsdag en vrijdag. Vieze was die u op dinsdag hebt meegegeven aan de chauffeur krijgt u de eerstvolgende vrijdag weer schoon terug. Wanneer u op vrijdag vieze was aan de chauffeur hebt meegegeven krijgt u dat de dinsdag erna weer schoon terug. Het ophalen van het vieze wasgoed gebeurt globaal tussen 10:00 en 12:00. Het terugbrengen van de schone was gebeurt globaal tussen 12:00 en 14:00. Dit zijn richttijden. Mochten routes wat langer of wat korter zijn, dan kan hier wat van afgeweken worden. 

  • Voorbeeld 1: u laat uw was ophalen op de dinsdag (tussen 10.00 en 12.00 uur). U krijgt het dan op de vrijdag erna tussen 12.00 en 14.00 terug.
  • Voorbeeld 2: u laat uw was ophalen op de vrijdag (tussen 10.00 en 12.00 uur). U krijgt het dan op de dinsdag erna tussen 12.00 en 14.00 uur terug. 

Hoelang duurt het voordat ik de was schoon terugkrijg?

Binnen drie werkdagen wordt de was schoon en opgevouwen teruggebracht. Zie hiervoor.

Wat als ik niet thuis ben als de was wordt opgehaald of teruggebracht?

De chauffeurs werken op afspraak, maar kan het zijn dat u even niet thuis bent of de bel niet hoort. De chauffeur legt de waszak dan zo beschut mogelijk neer bij de voordeur. Kan dat niet, dan neemt de chauffeur de waszak weer mee. Het is dan aan u om een nieuwe afspraak te maken.

Ik kan de waszak zelf niet dragen, wat nu?

Lukt het niet om zelf de waszak te dragen of om het wasgoed naar boven te brengen? Geef dit dan door aan de chauffeur, die de was haalt en brengt. Hij doet dit graag voor u. Dit geldt zowel bij het halen als het brengen van de was. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van het wasgoed in de waszak. Dat geldt ook voor het opbergen van schoon wasgoed. De chauffeur kan de waszak voor u neerzetten bij de kledingkast, maar bergt de was niet voor u op.

Hoe kan ik erop vertrouwen dat mijn wasgoed niet zoekraakt?

Uw wasgoed wordt apart gewassen en dus niet gemengd met wasgoed van andere cliënten. De kans dat wasgoed kwijtraakt, is op die manier minimaal. Het geven van 100% garantie op het niet kwijtraken van iets, is echter onmogelijk.

Hoe weet ik zeker dat mijn wasgoed niet kapot gaat of verkleurt?

Helaas kunt u geen 100% garantie krijgen dat dit niet gebeurt. ’t Wasbeertje’ controleert wel vooraf of kleding al kapot of verkleurd is. Om misverstanden achteraf te voorkomen, neemt ’t Wasbeertje’ in dat geval vooraf contact met u op om dit te bespreken.

Ik heb wasgoed dat niet in de wasdroger mag. Wat nu?

Kleding die volgens het waslabel niet in de wasdroger mag, wordt opgehangen om te drogen.

Wordt mijn wasgoed ook gestreken?

Het strijken van wasgoed hoort niet tot de standaard dienstverlening van ’t Wasbeertje’. Als u wilt dat bepaalde kledingstukken ook worden gestreken, kunt u hierover zelf afspraken maken met ’t Wasbeertje’. ‘t Wasbeertje geeft u dan vooraf een prijsopgave. Kosten van strijken zijn meerkosten die voor uw eigen rekening komen.

Toegang tot de wasservice als Wmo-cliënt

Het tarief van € 4,50 per waszak geldt voor Wmo-cliënten. De gemeente beoordeelt of u tot die doelgroep behoort. Als inwoner van Hof van Twente kunt zich hiervoor melden bij het team Wmo van de gemeente, telefoon 0547-858585. Zie ook de informatie hiervoor. 

Mag ik rechtstreeks naar ’t Wasbeertje’ voor mijn wasgoed?

Ja, dat mag, maar houd er dan rekening mee dat u geen korting krijgt. U betaalt dan een commercieel tarief. De korting geldt alleen voor mensen die door de gemeente bij ‘t Wasbeertje zijn aangemeld. Wanneer u zelf uw was regelt met ’t Wasbeertje’ krijgt u van de gemeente geen waszak uitgereikt. U maakt dan zelf afspraken met ’t Wasbeertje’ over de prijs en over de momenten dat u de was komt brengen en halen. U kunt er in dat geval ook voor kiezen om de was (op dinsdag en/of vrijdag) op te laten halen door de vrijwillige chauffeurs. Neem daarvoor contact op met de gemeente. 

Waar zit ’t Wasbeertje’?

Mozartlaan 23 in Hengelo.
Telefoon 074-259 63 66
Website: www.wasbeertje.com 
Email: wasbeertje@home.nl 
Openingstijden: kijk voor de openingstijden op de website van ’t Wasbeertje.

Hoe zit het met mijn privacy?

Gemeente Hof van Twente maakt met ’t Wasbeertje’ afspraken over privacy. Medewerkers van ’t Wasbeertje’ zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Medewerkers van de gemeente zijn dat eveneens verplicht.

Waar kan ik heen met mijn vragen over de wasvoorziening? 

Voor vragen over het aanmelden van waszakken, de planning, het vervoer of de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met de gemeente Hof van Twente, telefoon: 0547-858585.
Voor vragen over het wassen kunt u bellen met ‘Het Wasbeertje’: telefoon: 074- 2596366.