Nieuwe nieuwsbrief “Ons buitengebied” verstuurd

Gemeente Hof van Twente heeft een nieuwe editie van ‘Ons Buitengebied’ verstuurd. Dit is de digitale nieuwsbrief voor het buitengebied van onze gemeente. In deze editie is er onder andere aandacht voor de inloopmiddagen, lokaal grondgebruik en bollenteelt, de nieuwe erfcoach en de Zienswijze Zuidoost Twente op NPLG. Lees de nieuwsbrief via hofvantwente.nl/buitengebied.

Van dromen naar resultaten

Voor wethouder Harry Scholten is het zijn eerste keer dat hij het voorwoord voor ‘Ons Buitengebied’ schrijft. “De tijd dringt. We moeten kleur bekennen, ideeën omzetten in concrete projecten, vertrouwen op onze gemeenschapskracht en datgene doen waar we wel invloed op hebben. Daar ga ik voor en ik hoop u ook!” aldus Scholten.

Elke vrijdag: inloopmiddag Bedrijfsontwikkeling, Opkoopregeling en Programma Landelijk Gebied

Elke vrijdag kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met medewerker plattelandsontwikkeling Wilco Pasman. U kunt in gesprek gaan over bijvoorbeeld bedrijfsontwikkelingen, andere verdienmodellen, mestvergisting of recreatie binnen uw (agrarische) onderneming. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief “Ons Buitengebied” of meld u aan