Buitengebied

Hier vindt u informatie over ontwikkelingen en regelingen van de gemeente die betrekking hebben op het buitengebied van Hof van Twente. Wilco Pasman is beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling. U kunt bij hem terecht via 06-28199669 en w.pasman@hofvantwente.nl. 

Goed boeren in Hof van Twente 

Minidocumentaires over praktisch vakmanschap in ontwikkeling

In deze minidocu ziet u hoe generaties aan ervaring worden gekoppeld aan nieuwe kennis. Hoe gedreven mensen met liefde voor hun bedrijf vooruitkijken en in ontwikkeling blijven.

Minidocu 1: het bedrijf van Gerrit Dubbelink

In deze allereerste minidocu kijkt u mee op het bedrijf van Gerrit Dubbelink. Deze vijfde generatie boer onderneemt op Twickelgrond en kiest onder andere voor kringlooplandbouw en weidevogelbeheer.
 

Minidocu 2: het bedrijf van Niels en Marlous Katier

In de tweede aflevering is het woord aan Niels en Marlous Katier. Hun pluimveebedrijf staat centraal: over hun beter dan goed-mentaliteit, duurzaamheid in de praktijk, dierenwelzijn en het belang van educatie.

Groenloket

Het Groenloket is één centraal punt waar inwoners, verenigingen en ondernemers terecht kunnen, die een idee of project voor landschap en natuur willen uitvoeren. Bij het Groenloket komen alle initiatieven voor een landschaps- of natuurproject samen. Het Groenloket adviseert en kan ook faciliteren, zoals de weg wijzen naar subsidies.

Klik hier om naar het Groenloket te gaan. 

Subsidie aanvragen? 

Voor subsidies van provincie Overijssel kunt u het subsidieloket op de website van provincie Overijssel raadplegen. Op dit moment zijn er geen gemeentelijke subsidies voor het buitengebied. 

Overige projecten en meer informatie: