De Groene Metropool

Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente verder te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen zijn belangrijke pijlers. 

De ontwikkelingen in het landelijk gebied staan niet stil. Demografische veranderingen, ontwikkelingen in de landbouw en veranderingen in de zorg zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe vraagstukken. Daarom hebben tien gemeenten in Zuidwest Twente, AOC Oost, Landschap Overijssel en waterschappen het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente opgezet. Samen met lokale bewoners en bedrijven gaan we deze uitdaging aan.

Meer weten? Op de website groenemetropooltwente.nl vind je meer informatie, leuke voorbeelden en contactmogelijkheden. Laat je inspireren door de verschillende projecten in het prachtige buitengebied van Twente. Wie weet brengt het je wel op ideeën om zelf een project op te zetten…!