Landschapsontwikkelings-plan

De gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente hebben samen een landschapsontwikkelingsplan laten opstellen. Het Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen & Hof van Twente bevat een samenhangende visie op de kwaliteiten van het landschap. Daarnaast bevat het bouwstenen en inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van het landschap. Het plan dient bovendien als leidraad voor het opstellen van (erf)inrichtingsplannen bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.

Het plan dient als leidraad voor de rol en werkwijze van de gemeente om deze visie te realiseren. De landschapsontwikkelingsvisie is opgebouwd uit een viertal thema’s:

  1. Behoud en versterking van de waardevolle ensembles;
  2. Landschappelijke versterking van het watersysteem;
  3. Zorg voor het agrarisch werklandschap;
  4. Inpassen van kernen en routes.

Documenten: