Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente 6 oktober 2023

Bekijk de AfterMovie Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente Oktober 2023.

We vinden het fantastisch om te zien dat ruim 200 boeren op vrijdag 6 oktober 2023 het theater van de Reggehof in Goor vulden voor de Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente. De bijeenkomst werd georganiseerd door vijf gemeentes: Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. 

Het programma bestond onder andere uit een interactief panelgesprek, diverse kennissessies en een kennismarkt. Dit met als doel om kennis te delen, kritische vragen kunnen te stellen en kansen voor de toekomst te creëren tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente. De uitkomsten van de bijeenkomst worden door de Werkgroep Zuid-Oost Twente in de verdere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak meegenomen.

Wilco Pasman, gespreksleider bij het panelgesprek en beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling in Hof van Twente, kijkt terug op een geslaagde middag die vraagt om een vervolg: “Het bleek vanmiddag maar weer hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten en ook lastige gesprekken niet uit de weg te gaan. Zo zagen we bijvoorbeeld bij de kennissessie over onder andere vergunningverlening dat er onbedoeld toch regelmatig zaken langs elkaar lopen. Dat leidt tot frustratie over en weer en daarover gaan we graag verder in gesprek. We zoeken een aantal concrete praktijksituaties die we in dat gesprek mee kunnen nemen. Deze kunnen bij ons gemeld worden.”

Programma

Regionale bekendheid en beroepsmopperaar Helligen Hendrik verzorgde de aftrap. Namens Hof van Twente sprak wethouder Wim Meulenkamp over het belang van trots zijn als boer. Verdere onderdelen waren het panelgesprek, kennissessies en een kennismarkt. 

Panelgesprek

Hoofdonderdeel tijdens het programma was een interactief panelgesprek met prominente panelleden: Maurits van Martels (gedeputeerde Provincie Overijssel), Alex Datema (directeur Agri en Food Rabobank), Merel Straathof (voorzitter OAJK) en Jan Herman Scholten (wethouder gemeente Haaksbergen). Naast kritische vragen en opmerkingen, werd er ingegaan op de mogelijkheden die er liggen om als boer de toekomst tegemoet te treden. Het hele panelgesprek is hier binnenkort te bekijken. 

Kennissessies

De presentaties van de verschillende kennissessies zijn hieronder te vinden.

Kennismarkt

De contactgegevens van de partijen die te vinden waren op de kennismarkt zijn hieronder te vinden.

Vervolg 

De onderwerpen en vragen die tijdens de kennissessies ter sprake kwamen worden meegenomen door de Werkgroep Zuid-Oost Twente in de verdere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak.Voor verdere opvolging van deze middag is aan de deelnemers gevraagd om de korte vragenlijst in te vullen die zij per mail hebben ontvangen.  

Casus vergunningverleningen 

Concrete casussen om mee te nemen in een vervolggesprek met ODT en provincie kunnen gemeld worden bij Wilco Pasman (w.pasman@hofvantwente.nl). 

Boerenraad 

Agrariër Eddy Vedders deed een oproep voor een nieuw te vormen Boerenraad om de belangen en perspectieven stevig te vertegenwoordigen. Inmiddels zijn hier diverse aanmeldingen voor gedaan. 

Gebiedsgerichte aanpak in Zuid-Oost Twente

De Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente is georganiseerd door vijf gemeentes: Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. Samen met partijen als Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de waterschappen vormen zij Werkgroep Zuid-Oost Twente. In deze werkgroep wordt gewerkt aan een eigen uitvoeringsagenda vanuit de gebiedsgerichte wensen én opgaven die komen vanuit het Rijk en Provincie, bijvoorbeeld door de NPLG/PPLG (Nationaal Plan Landelijk Gebied/ Provinciaal Plan Landelijk Gebied).

Video's

Kennissessies - presentaties en contactgegevens 

1. Mestverwerking en op weg naar kunstmestarm door Arjan Bonthuis (melkveehouder)

Presentatie kennissessie 1

2. Vergunningverlening en Omgevingswet door Omgevingsdienst Twente - Corinne Cohn en Michiel Kamst 

Presentatie kennissessie 2
Contact: www.odtwente.nl 

3. Toekomstgerichte erven: mijn erf in 2035 door Erfcoaches: Hendry van Ittersum, Saskia Wolbers, Gerrit Meutstege 

Presentatie kennissessie 3
Contact:  
Enschede: Gerrit Meutstege – 06 – 51 37 25 88 - www.stawel.nl
Hof van Twente: Hendry van Ittersum - hvanittersum@stimuland.nl – 06 – 57 05 98 30 
Haaksbergen, Borne, Hengelo: Tom Jannink - t.jannink@eeckhof.nl - 06 – 10 419 491 Saskia Wolbers - s.wolbers@eeckhof.nl – 06 – 30 50 08 73 Neeltje Bleumink - n.bleumink@eeckhof.nl -  06 – 13 45 62 73 

4. Teeltplannen en gewasdiversificatie door de Land Bouwers - Eric Kleissen, Wijnand Sukkel, Janneke Paalhaar 

Presentatie kennissessie 4
Contact: erickleissen@delandbouwers.nl en info@twentsebouwboeren.nl 

5. KPI’s en kringlooplandbouw door Els Uiterlinde (melkveehouder) en Erik Volmerink (de Eeckhof) 

Presentatie kennissessie 5
Contact: els@ervementink.nl of e.volmerink@eeckhof.nl

Kennismarkt