Kennisbijeenkomst Landbouw 6 oktober 2023

De agrarische sector staat meer dan ooit in de schijnwerpers. Als Hof van Twente zeggen we: ons buitengebied kan niet zonder boeren. Zij voorzien in voedsel, onderhoud van de natuur en het (cultuur)landschap, én leveren inkomsten. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar nodigen we u ook dit jaar uit voor de kennisbijeenkomst van 6 oktober. Met voorbeelden uit de praktijk en kennis van specialisten willen we u inspireren om samen met ons de toekomst te bouwen. Uiteraard komen daarbij verschillende actuele thema's aan bod. Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, nodigen we dit jaar alle boeren uit Zuid-Oost Twente uit.

Globaal programma:

12.30 - 13.00 uur Inloop 
13.00 - 14.45 uur Algemeen programma met onder andere een panelgesprek 
14.45 - 15.45 uur Kennissessie naar keuze 
15.45 - 16.00 uur Afsluiting 
16.00 - 17.00 uur Kennismarkt met een drankje

U kunt zich hier alvast aanmelden voor dit congres.

Uitnodiging Bijeenkomst Landbouw op 6 oktober

Alle boerenbedrijven in Hof van Twente ontvangen in de week van 6 september een uitnodiging voor de Bijeenkomst Landbouw: Toekomst voor boeren in Zuidoost Twente. In de begeleidende brief schrijft wethouder Wim Meulenkamp:

We hebben een prachtige gemeente en daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Deze gemeente maken we elke dag weer samen en u heeft daarbij als boer een groot aandeel. Denk alleen al aan voedselproductie, landschapsbeheer en -onderhoud, beleving van het groen/water en het werken aan de bodemkwaliteit. 

Ons buitengebied is meer dan ooit in beweging. Het rijk en de provincie werken aan het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), De gemeenten Hengelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hof van Twente hebben hun krachten gebundeld onder de noemer 'Zuidoost Twente'. Gezamenlijk voeren wij het gesprek met de provincie en alle andere organisaties in het gebied en willen we samen met u werken aan ons perspectief en ruimte voor landbouw, natuur, water én mensen. Het is een complexe puzzel. Die leggen we graag samen met onze inwoners en ondernemers. 

Daarom ben ik blij dat ik u uit mag nodigen voor de Bijeenkomst Landbouw van 6 oktober 2023. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis opdoen en uw kennis en mening met ons delen. Na een gezamenlijke start zijn er kennissessies. De middag wordt afgesloten met een kennismarkt, waar ruimte is voor ontmoeting en netwerken. U vindt de uitnodiging in de bijlage. Ik hoop van harte dat u zich aanmeldt en dat we elkaar 6 oktober ontmoeten. 

Gerelateerde bestanden

Definitieve_uitnodiging.pdf (2 MB)