Toekomstgerichte erven

Project toekomstgerichte erven

Als eigenaar van een erf komt er veel op u af. Mogelijk hebt u overtollige bebouwing op uw erf, asbestdaken, wilt u iets met het duurzaam opwekken van energie of hebt u een (agrarisch) bedrijf waar u plannen mee heeft. Of u weet juist niet goed wat u met uw erf in de toekomst aan moet. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze gemeente. We willen u dan ook graag helpen bij uw plannen of het maken daarvan.

Voorbeelden:

Meer informatie:

Voor hulp bij het maken van uw plannen en/of uitwerken van uw ideeën kunt u digitaal een afspraak maken met de ervencoach.

U kunt ook contact opnemen met onze beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling Wilco Pasman. U kunt hem bereiken via w.pasman@hofvantwente.nl en/of 06-28199669 

De ervencoach

In onze gemeente is Gerrit Meutstege actief als onafhankelijke ervencoach. Gerrit kan u adviseren en ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld bouwen en slopen, asbestproblematiek, sociale vraagstukken en bedrijfsvoering. Heeft u plannen met uw erf en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Gerrit:

  • Gerrit Meutstege, 06 - 51 37 25 88 of info@stawel.nl

Wat houdt een gesprek met de ervencoach in? 

Het gesprek met de erven coach is vrijblijvend en verplicht u dus nog tot niets. In dit gesprek is ruimte voor het bespreken van alle mogelijke problematieken en uitdagingen waarvoor u kunt staan. Dat kan te maken hebben met de zaken die aan het begin van deze brief zijn genoemd, maar wij denken ook aan erven binnen de agrarische sector die voor een buitengewoon grote opgave staan. Alle mogelijke problematiek kan besproken worden, van sociaaleconomisch tot zonnepanelen. De inhoud van het gesprek en de uitwerking daarvan in een (bedrijfs)plan voor uw erf zijn vertrouwelijk.

Klik hier voor meer informatie over de erfcoach en toekomstgerichte erven

Waarom doen de gemeente en de provincie dit?

Het project Toekomstgerichte erven wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en de gemeente en is in de eerste plaats gericht op erfeigenaren. We willen de erfeigenaren graag helpen en ondersteunen bij de kansen en uitdagingen die op u af komen. Een voorbeeld daarvan is de asbestopgave. Veel gebouwen in het buitengebied hebben nog een asbestdak en deze worden onverzekerbaar. Er zijn verschillende instrumenten die u kunt inzetten bij de verwijdering van die daken: de gemeente stelt een subsidie beschikbaar van € 2,25 per vierkante meter in het buitengebied. Met dit project krijgt u begeleiding en ondersteuning bij de inzet van die verschillende instrumenten. Wij brengen dit samen met een plan voor de toekomst van uw erf.