LEADER Plattelandsontwikkeling

LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland. Kern van LEADER is het werken van onderop. Iedereen kan bij de Lokale Actie Groep (LAG) terecht met een projectidee om te werken aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage. Haak aan!

Meer weten: https://leaderzuidwesttwente.nl/