Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Een nieuwbouwwoning realiseren die precies naar eigen wens is. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat kan door projectbouw maar ook door particulier opdrachtgeverschap. Dit laatste is een manier van bouwen waarbij mensen zelf een kavel kopen waarbij zij hun woning bouwen. Een variant hierop is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij koopt een groep mensen een aantal kavels en bouwt gezamenlijk hun woningen. Dit is zeer geschikt voor groepen die wel graag een woning op maat willen, maar voor welke particulier opdrachtgeverschap niet binnen de mogelijkheden ligt. 

De toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging of stichting. Onder professionele begeleiding beslist deze groep mensen samen aan welke eisen hun woningen moeten voldoen. Zij hebben dus veel vrijheid in het ontwerp van hun woning. De toekomstige bewoners kiezen gezamenlijk een architect en aannemer en ontwikkelen zo hun eigen woning. In feite nemen zij de rol van projectontwikkelaar op zich. Uit de praktijk blijkt dat de CPO-woningen o.a. door schaalvoordelen gemiddeld 10% tot 25% goedkoper zijn. Het volbrengen van een CPO-project vergt daarentegen veel tijd, inzet, coöperatie en kennis van de toekomstige bewoners. De snelheid van een CPO-project is daarbij grotendeels afhankelijk van de deelnemers van het project.

CPO in de gemeente Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente zijn reeds twee CPO-projecten uitgevoerd. Dit betreft een project in Diepenheim-Noord 2 en een project op de locatie van de voormalige O.L. Vrouweschool in Bentelo. In beide projecten zijn woningen gerealiseerd voor de doelgroep koopstarters tussen 18 en 35 jaar oud.  

Pilotproject CPO Diepenheim Noord 2

Gezamenlijk hebben de starters van CPO Diepenheim negen woningen gerealiseerd. De deelnemers van dit pilotproject CPO zijn vanaf het begin voortvarend te werk gegaan. In februari 2009 heeft de gemeente de eerste startbijeenkomst georganiseerd, waarna de groep zelf snel het voortouw heeft genomen in het project. Het project is een groot succes gebleken. Er is een nauwe onderlinge band ontstaan, met als uitkomst negen starterswoningen waarin alle individuele wensen tot uiting zijn gekomen. Alle woningen in dit eerste CPO-project in de gemeente Hof van Twente zijn in maart 2011 opgeleverd.

Project CPO Bentelo (O.L. Vrouwestraat)

In dit project zijn zes starterswoningen gerealiseerd. Opvallend aan dit project is de snelheid waarop de deelnemers het proces hebben doorlopen. In mei 2010 heeft de deelnemersgroep de vereniging CPO Bentelo opgericht en in april 2011 is de bouw van de woningen gestart. De woningen zijn eind 2011 opgeleverd. 

Ook relevant

Starterslening