Tijdelijke bewoning recreatiewoning

Indien u zich laat inschrijven op het adres van een recreatiewoning, heeft u een tijdelijke gedoogbeschikking van de gemeente nodig. Dit houdt in dat u in geval van een calamiteit een periode van maximaal 12 maanden in een recreatiewoning mag wonen. Van een calamiteit is bijvoorbeeld sprake bij brand, relatieproblemen of ingrijpende verbouw van een woning. Bij uw aanvraag dient u een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw huurovereenkomst voor bepaalde termijn mee te sturen.

Een gedoogbeschikking voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning vraagt u schriftelijk aan. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbesluit voor het tijdelijk wonen in een recreatieverblijf voor bepaalde tijd kost € 260,10.