Tijdelijke bewoning recreatiewoning

Indien u zich laat inschrijven op het adres van een recreatiewoning, heeft u een tijdelijke gedoogbeschikking van de gemeente nodig. Dit houdt in dat u in geval van een calamiteit een periode van maximaal 6 maanden in een recreatiewoning mag wonen. Van een calamiteit is bijvoorbeeld sprake bij brand, relatieproblemen of ingrijpende verbouw van een woning. Bij uw aanvraag dient u een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw huurovereenkomst voor bepaalde termijn mee te sturen.

Een gedoogbeschikking voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning vraagt u schriftelijk aan. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbesluit voor het tijdelijk wonen in een recreatieverblijf voor bepaalde tijd kost € 242,85.