Tijdelijke verhuur woning

Als u een leegstaande woning te koop aanbiedt, kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning voor tijdelijke verhuur (op basis van de Leegstandwet) aanvragen bij de gemeente.

 • Voor de verkoop bestemde woonruimte die in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar is bewoond is geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner);
 • Voor afbraak of vernieuwbouw bestemde huurwoningen; 
 • Woonruimte in een gebouw (bijv. verzorgingshuis);
 • Voor de verkoop bestemde woonruimte die nog nooit is bewoond (nieuwbouwwoning);
 • Voor de verkoop bestemde woonruimte die gedurende de afgelopen 10 jaar korter dan 3 jaar zijn verhuurd.
 • De woning moet behoren tot één van de wettelijke categorieën van koopwoningen;
 • De woning moet leegstaan; 
 • Van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd dat deze de woning op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting (verkopen, reguliere (niet-tijdelijke) verhuur of zelf bewoning); 
 • De vergunning wordt niet afgegeven ten behoeve van ‘zittende’ bewoners;
 • De te verhuren woning zal in voldoende mate worden bewoond; 
 • Voor de woning is nog niet eerder een vergunning afgegeven.

Voor huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie gelden afzonderlijke regels.

Bij uw aanvraag levert u de volgende gegevens aan: 

 •  Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 •  Bewijs huis in verkoop (verkoopopdracht makelaar of taxatierapport);
 •  Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de  aanvrager.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bijlagen stuurt u per post naar: Gemeente Hof van Twente - t.a.v. College van burgemeester en wethouders - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0547 – 85 85 85 of via info@hofvantwente.nl.

Een aanvraag tot vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte kost  € 78,30.

Het verlengen van een vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte kost: €39,15.

Voordat u van deze regeling gebruik wilt maken, is het belangrijk navraag te doen bij uw hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker moet namelijk toestemming verlenen om de woning te mogen verhuren. 

De vergunning voor tijdelijke verhuur van uw woning wordt in principe voor een periode van 5 jaar afgegeven. Het is mogelijk om binnen deze periode te veranderen van huurder. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen huurder en verhuurder, behalve bij woningen die gesloopt worden. Voor het bepalen van een redelijke huurprijs kunt u gebruik maken van de huurprijscheck (www.huurcommissie.nl). Vergunningen die voor 1 juli 2013 zijn verleend hebben tevens een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf het moment waarop de vergunning is verstrekt. 

Als u uw woning wilt verhuren conform de Leegstandwet, dan gelden de volgende voorwaarden:

 •  De huurovereenkomst duurt tenminste zes maanden;
 •  De opzegtermijn is voor de huurder maximaal één maand;
 •  De opzegtermijn is voor de verhuurder minimaal drie maanden;
 •  De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning eindigt;
 •  De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld;
 •  Een verhuurder kan maximaal twee koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren;
 •  Er mag meerdere keren een vergunning worden afgegeven. Er moet wel minimaal vijf jaar tussen zitten en de woning moet in die tussentijd regulier verhuurd of door de eigenaar bewoond zijn  geweest.