Groenbeheer

Groenbeheer bij de gemeente gaat over het onderhoud van openbaar groen. Openbaar groen wordt om verschillende redenen gewaardeerd. Het werd vroeger gezien als enkel een aantrekkelijk decor voor de stad, maar sinds de jaren 90 wijst onderzoek uit dat stadsgroen belangrijke ecosysteemdiensten levert. Daarbij is berekend wat de nuttige effecten van groen en water in de stad ons economisch opleveren, en dat kan om een aanzienlijk bedrag gaan. Naast waterregulatie, temperatuurregulatie en het bieden van leefruimte voor flora en fauna, zijn nuttige functies van openbaar groen bijvoorbeeld het wegvangen van fijn stof en gasvormige luchtverontreiniging en het produceren van zuurstof en vastleggen van CO2. Ook wordt wel gewezen op het belang voor de geestelijke en fysieke volksgezondheid. Parken stimuleren beweging en mensen voelen zich prettig in een park, wat stress kan verminderen. In sommige gevallen produceren parken ook hout, kruiden en voedsel. Een aantrekkelijke groene omgeving beïnvloedt ook de kwaliteit van de woonomgeving (en vaak de huizenprijzen) en het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Maaibeheer 2021

Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over het grasmaaien, waar en wanneer dat gebeurt en hoe vaak. Omdat de gemeente biodiversiteit wil stimuleren wordt er op sommige plekken minder of op een andere manier gemaaid of onderhouden. Dat is misschien wat minder strak en netjes dan u gewend bent maar wel beter voor de natuur. 

Groenbeheerplan 

Goed beheer, zoals op tijd snoeien of maaien, helpt om de beplanting functioneel en in goede conditie te houden. Dit draagt bij aan duurzaam groen dat karakter geeft aan deze gemeente.

Het Groenbeheerplan geeft daar invulling aan en geeft de functie van het groen aan en welk onderhoud daarbij hoort.

Groenstructuurplan

Het eerder opgestelde Groenstructuurplan geeft een langetermijnvisie voor de inrichting en het beheer van het groen  de openbare ruimte van onze kernen.

Ecologisch berm- en slootbeheer

De biodiversiteit in het overwegend agrarische cultuurlandschap van de gemeente Hof van Twente is de afgelopen 50 jaar gestaag achteruit gegaan. Deze achteruitgang is echter aanzienlijk minder dan gemiddeld in Nederland. Binnen de gemeentegrenzen zijn nog veel plekken met een hoge biodiversiteit te vinden. Gericht ecologisch beheer hiervan kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het op peil houden en verder ontwikkelen van de biodiversiteit. Hiervoor zijn plannen ontwikkeld. 

Monumentale bomenlijst

Tot het groenbeheer behoort ook de gemeentelijke Monumentale Bomenlijst met gemeentelijke en particuliere monumentale bomen. De lijst wordt bijgehouden door een Commissie Monumentale Bomen omdat we het belangrijk vinden om bijzondere bomen te beschermen vanwege het behoud van het groene karakter van deze gemeente.

Groenloket

Het Groenloket is één centraal punt waar inwoners, verenigingen en ondernemers terecht kunnen, die een idee of project voor landschap en natuur willen uitvoeren. Bij het Groenloket komen alle initiatieven voor een landschaps- of natuurproject samen. Het Groenloket adviseert en kan ook faciliteren, zoals de weg wijzen naar subsidies.

Ongewenste plantensoorten

Landelijk en ook in Hof van Twente groeien plantensoorten die niet in de omgeving thuis horen en zich snel verspreiden. Deze soorten hebben de verzamelnaam “invasieve plantenexoten” en zijn schadelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw of Reuzenbalsemien.

Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Ook als u opmerkingen hebt over onze groenvoorziening dan kunt u dit op verschillende manieren aan ons doorgeven via de meldingen openbare ruimte.