Ongewenste plantensoorten

Landelijk en ook in Hof van Twente groeien plantensoorten die niet in de omgeving thuis horen en zich snel verspreiden. Deze soorten hebben de verzamelnaam 'invasieve plantenexoten' en zijn schadelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw of Reuzenbalsemien.

Deze invasieve plantenexoten zijn schadelijk, omdat ze:

 • Andere plantensoorten verdringen en daardoor de biodiversiteit aantasten (alle invasieve plantensoorten)
 • Soms schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn zoals bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw
 • Schade kunnen veroorzaken aan wegen en riolering, zoals de Japanse duizendknoop.

Kenmerkend aan deze soorten is dat ze zeer moeilijk te bestrijden zijn. Daarnaast is de mens vaak zelf de grootste verspreider. Daarom vragen wij uw hulp bij het voorkomen van verdere verspreiding. Op deze pagina leest u hierover meer.

De belangrijkste soorten die we in de gemeente Hof van Twente willen bestrijden zijn de Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien.

Het groeiseizoen van de duizendknoop loopt van april tot november. In april komt de plant uit de grond met stengels met kleine rode knoppen. Kort daarna krijgt de plant kleine rode bladeren. Na enkele weken verkleuren de rode bladeren naar groen, en groeit de plant volop  met enkele centimeters per dag. De plant heeft fris groen blad, een bruin-rode stengel en witte bloemen. In het najaar sterft de plant boven de grond af. Ondergronds blijft de duizendknoop echter springlevend om in het volgende voorjaar in grotere aantallen en formaat weer op te komen. Klik hier voor meer informatie over de Japanse duizendknoop.

Japanse Duizendknoop

Jonge plantjes: Rode nerven. Volwassen: Bossige struik 

Japanse Duizendknoop

Zigzag bladstand op tak, witte bloei van augustus tot oktober

Japanse Duizendknoop

Vlekken op stengels, holle stengels

De plant heeft klauwvormige bladeren. De bladeren zijn diep ingesneden en getand. De stengel is rood gevlekt. De plant kan 1,5 of 4 meter hoog worden. De bloemscherm heeft 30-150 stralen en wordt tot 80 cm in doorsnede. Ze is verwant aan de gewone berenklauw maar veel groter. De reuzenberenklauw kan, afhankelijk van de groeiplaats, in de lente in een paar maanden tijd uitgroeien tot een hoogte van 4 meter. Afhankelijk van de groeiplaats zullen de zaailingen na één of meerdere jaren de bloeifase bereiken. Het eerste jaar blijft de plant laag (50 cm), het jaar erop is hij meestal volgroeid, en bloeit van juni tot augustus met een variabel aantal samengestelde schermen vol witte bloemetjes. Na de bloei sterft de plant af. Klik hier voor meer informatie over de Reuzenberenklauw.

Reuzenberenklauw

De plant wordt tot 2,5 meter hoog en heeft een doorzichtige vlezige stengel. De plant heeft opvallende 2-5 cm grote bloemen, die van juli tot september bloeien met een lila, roze of lichtgele tot witte kleur. De bloemen staan met twee tot veertien bloemen in trossen in oksels van de bovenste bladeren. De vijf kroonbladeren vormen bij elkaar een tunnel, hoed of helm. De getande, bovenste bladeren zitten in een krans aan de hoekige stengels, die vaak vertakt zijn. De langwerpige, lancetvormige bladeren zijn voorzien van extraflorale nectarklieren. Klik hier voor meer informatie over de Reuzenbalsemien.

ReuzenbalsemienFoto's Klaas Dijkstra

De gemeente werkt actief aan het voorkomen en inperken van de verdere verspreiding van invasieve plantenexoten in de openbare ruimte. Daarvoor brengt de gemeente roeilocaties in beeld en bepaalt aan de hand van een risico-afweging op welke plekken de gemeente de planten actief gaat bestrijden.

Bestrijding niet op alle plekken.

De gemeente bestrijdt de ongewenste planten niet op alle plekken in de openbare ruimte. Dit omdat de bestrijding van invasieve plantenexoten:

 • Zeer moeilijk en kostbaar is (voor sommige soorten is er landelijk nog geen effectieve bestrijding bekend).
 • Er vaak chemische middelen bij nodig zijn, die ook weer schadelijk kunnen zijn voor andere planten en dieren.
 • Soorten soms al breed verspreid voorkomen of op aangrenzende gebieden de plant veelvuldig voorkomt en daar niet bestreden wordt.
 • Verstoring van planten ook juist weer een groeireactie kan veroorzaken bij de planten of resten die aan machines blijven zitten weer kunnen zorgen voor verdere verspreiding.
 • Intensieve bestrijding voorkomt dat de natuur zich zelf kan herstellen of aanpassen op deze nieuwe soorten, waardoor het probleem op langere termijn in stand blijft.

De gemeente maakt daarom een constante afweging tussen een zo doelbewust mogelijke inzet van middelen, mogelijke risico’s, de wetgeving en het voorkomen van verdere verspreiding. Bij de aanpak van ongewenste planten werkt de gemeente Hof van Twente samen met partners, zoals Waterschap Vechtstromen, Landschapsbeheer Overijssel, Natuurmonumenten, buurgemeenten en Gildebor.

De mens is meestal zelf de grootste verspreider van de invasieve plantenexoten. Zo worden de Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien als tuinplanten gehouden. Het leeggooien van een aquarium of vijver kan leiden tot de verspreiding van bijvoorbeeld invasieve waterplanten. Ook u kunt dus helpen bij het voorkomen van verdere verspreiding. Hieronder vindt u tips en aanbevelingen om invasieve exoten in de tuin, op uw erf  te bestrijden.

Tips voor uw eigen terrein

 1. Denk na voor u een plant in uw tuin poot. Kies voor inheemse planten.
 2. Een invasieve exoot in uw tuin meldt u via de app 'snApp de exoot'.
 3. Zoek via internet de specifieke eigenschappen van de plant op met de bijbehorende bestrijdingsmethoden. Pas dan die methode toe.
 4. In het algemeen zorgt u dat de plant zich niet verspreidt door:
 • Eerst de planten uit te graven, waarbij het belangrijk is dat u alle wortels weghaalt. Want bij sommige soorten kan het kleinste stukje wortel weer uitgroeien tot een nieuwe plant.
 • Daarna de (nieuwe, jonge) stengels een aantal keren per jaar weg te halen, door ze bijvoorbeeld uit te steken.
 • Maai de plant voor de bloei.
 • Verwijder de resten uit de tuin door deze in de grijze container te gooien of afgedekt af te voeren naar een erkend composteerbedrijf, vertel welke soort u afvoert
 • Maak alle gebruikte materialen schoon en behandel schoonmaak resten zoals de plantenresten. 
 1. Grote plekken met veel planten kunt u aanpakken door de planten inclusief wortels weg te halen. De plek om te vormen naar gazon en deze minimaal eens per twee weken te maaien. Gooi het maaisel dan wel altijd in de grijze container!
 2. Ga altijd voorzichtig te werk. Draag zo nodig beschermende kleding (bij bijvoorbeeld Reuzenberenklauw of Ambrosia) of vraag het een hovenier.
 3. Behandel afgesnoeide of verwijderde takken, wortels of andere materialen van invasieve plantenexoten als afval uit uw huis en gooi ze dus in uw restafvalcontainer: in de grijze container. Gooi de planten nooit in de groen(e) container of op andere plekken in uw tuin, in het groen, de composthoop of vijvers, want dan kunnen ze zich weer verder verspreiden.
 4. Gooi planten uit uw vijver of aquarium nooit in open water, zoals openbare vijvers, beken of sloten of in openbaar groen.

U meldt invasieve plantenexoten in de openbare ruimte bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een Reuzenberenklauw bij een fiets- of wandelpad of bij een speeltuintje. 

Klik hier om een melding te maken (kies voor melding groen - openbaar groen)