Monumentale bomenkaart

De gemeente Hof van Twente heeft een kaart met gemeentelijke en particuliere monumentale bomen/houtopstanden binnen de bebouwde kom. De kaart wordt bijgehouden omdat we het belangrijk vinden om bijzondere monumentale bomen te beschermen vanwege het behoud van het groene karakter van deze gemeente. De status van een monumentale boom is sterk en is vastgelegd in de Bomenverordening Hof van Twente. Voor een monumentale boom wordt in beginsel geen kapvergunning afgegeven. 

De ca 325 bomen/houtopstanden op de kaart zijn aangewezen om verschillende redenen. De bomen/houtopstanden hebben een bijzondere waarde, bijvoorbeeld vanwege de plek, de uitstraling (bijzonder beeldbepalend), cultuurhistorische reden of hun bijzondere omvang. De Commissie Monumentale Bomen (CMB) draagt zorg voor het instandhouden en geeft advies af aan particulieren en het college van B&W als er wat met deze bomen/houtopstanden op de kaart moet gebeuren. 

Alle particulieren die een monumentale boom bezitten zijn aangeschreven en hebben toestemming gegeven voor opname van de houtopstand in de kaart. Een boom of bomengroep wordt niet zomaar opgenomen in de gemeentelijke bomenkaart. Daar zijn criteria voor opgesteld. Bomen kunnen plaatselijk heel bijzonder zijn, door soort of leeftijd. Een eigenaar van een monumentale boom kan onder bepaalde voorwaarden ook een bijdrage ontvangen voor beheer- en/of onderhoudskosten van de geregistreerde boom. Het gaat om een bijdrage van 50% van de onderhoudskosten met een maximum van € 3.000. Deze vergoeding wordt maximaal 1 keer per 10 jaar verstrekt. De ingreep moet dan wél noodzakelijk zijn en bijdragen tot het behoud van de monumentale waarde. De CMB adviseert daarin. In deze commissie zitten vijf boomexperts, een bomenliefhebber en twee groenbeheerders van de gemeente. 

De kaart vergt een dynamisch beheer. Nieuwe monumentale bomen of boomgroepen kunnen aan de kaart worden toegevoegd. 

  Kaart met de monumentale bomen binnen de gemeente Hof van Twente.

  Zoom in op onderstaande kaart en klik op de groene figuren om meer gegevens te zien over de bomen.  

  Aanvraagformulier bijdrage onderhoudskosten monumentale bomen/houtopstanden

  Richt uw aanvraag aan:
  Commissie Monumentale Bomen,
  t.a.v. de heer R. Emming,
  De Höfte 7,
  7471 DK  GOOR 

  of stuur een e-mail naar:
  r.emming@hofvantwente.nl

  Bellen mag ook: 0547 - 85 85 85

  Wij hopen dat u vooral veel geniet van de (monumentale) bomen!