Onderhoud bosplantsoen

In de winterperiode wordt onderhoud uitgevoerd in het bosplantsoen. Bosplantsoenen zijn groenstroken met een natuurlijk en bosachtig karakter die bestaan uit een mix van bomen, struiken en kruiden.

De gemeente Hof van Twente bezit 45 hectare bosplantsoen. Door onderhoud blijft het bosplantsoen vitaal en in vorm. Het zorgt voor een gevarieerde en gezonde beplanting en is goed voor de biodiversiteit. Ook de verkeersveiligheid en het gevoel van sociale veiligheid blijven hierdoor gewaarborgd. De gemeente dunt het bosplantsoen uit op basis van een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden vinden in de winter plaats in de hele gemeente en duren tot en met maart.

Plattegrond

Wilt u weten waar bij u in de buurt wordt gewerkt? Op de interactieve bosplantsoenkaart hieronder staat waar wordt gesnoeid, gedund en dode bomen worden verwijderd. U kunt inzoomen op de plattegrond, of zoeken op uw wijk of straat. De snoeiwerkzaamheden worden 1x per 6 jaar uitgevoerd. 

Groen groeit snel

Het onderhoud is nodig om het bosplantsoen gezond en gevarieerd te houden. Direct na het dunnen en snoeien ziet het er wat kaal uit. Maar: snoeien is bloeien! Zodra de lente begint loopt het groen vanzelf weer uit.

Dunnen, snoeien en dode bomen verwijderen

Bij het onderhoud kan het nodig zijn een deel van de bomen en struiken in het bosplantsoen te verwijderen (dunnen). Dode en ongezonde bomen of sneller groeiende en ongewenste dominante soorten worden verwijderd. Zo krijgen in de toekomst bomen en heesters meer groeiruimte en licht. Door het snoeien en 'dunnen' van een bosplantsoen kunnen de meest waardevolle bomen en heesters zich goed ontwikkelen en blijft de variatie bestaan. Omdat er meer licht op de bodem komt, kunnen ook de kruiden zich beter ontwikkelen. Sommige heesters worden gesnoeid om deze te verjongen. Dode bomen en takken, die een gevaar kunnen opleveren voor voorbijgangers, worden verwijderd.

Beschermde planten en dieren

Bij het onderhoud van het bosplantsoen wordt steeds een gedeelte aangepakt. Op die manier blijven er altijd dichtbegroeide plekken over waar dieren kunnen schuilen. De gemeente houdt rekening met aanwezige beschermde dier- en plantensoorten, zoals vleermuizen, egels en orchideeën. Onze uitvoerders voeren hiervoor een flora- en faunacheck uit. Uitgangspunt bij alle werkzaamheden zijn de Wet Natuurbescherming en de gedragscode bestendig groenbeheer.

Kaart met de snoeilocaties binnen de gemeente Hof van Twente

Zoom in op onderstaande kaart en bekijk wanneer er wordt gesnoeid bij u in de buurt.