Ecologisch berm- en slootbeheer

Berm- en slootbeheer

Om meer soorten planten te laten groeien en de leefomstandigheden voor dieren te
verbeteren gaat de gemeente bermen en sloten anders beheren. Vorig jaar zijn alle
bermen en sloten door een ecoloog onderzocht. Er is gekeken welk maaibeheer precies nodig is om de bermen een optimale ecologische functie mee te geven. Zo worden bermen en sloten naast gevarieerder ook aantrekkelijker voor het oog omdat er meer bloeiende soorten te zien zullen zijn. 

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Een veelheid en variatie in soorten is belangrijk omdat de natuur zoveel mogelijk in evenwicht moet blijven. Het voorkomt dat er minder overlast veroorzakende soorten zullen ontstaan, zoals de eikenprocessierups voor de mens en (andere) insecten die vraatschade veroorzaken in de landbouw. Biodiversiteit zorgt ook voor schoon water, meer zuurstof, vruchtbare grond en een stabiel klimaat; essentieel voor een gezonde leefomgeving! Dus wanneer we te netjes met ons groen omgaan door bv teveel onderhoud te plegen, verdwijnen plantensoorten, insecten, vogels, etc.

Wat verandert er dan aan het maaibeheer?

Bij de uitvoering gaan we ander materiaal toepassen, bijvoorbeeld het gebruik van een
ecokop waardoor zaden en kleine insecten in de bermen en sloten achter blijven en kunnen overleven. Door het gebruik van een geautomatiseerd systeem (GIS-systeem) weet de bestuurder van de maaimachine hoe en waar gemaaid kan worden. We starten in 2022 met de invoering van deze maatregelen en roepen alle aanwonenden op om medewerking te verlenen door zelf ook wat minder de bermen van de gemeente te maaien.