Mogelijkheden in het buitengebied: ruimte voor ontwikkeling

Ruime regels voor herontwikkeling van voormalige agrarische erven.

Hof van Twente biedt eigenaren in het buitengebied volop kansen om voormalige agrarische erven nieuw leven in te blazen. De gemeenteraad heeft daarvoor in december 2015 een nieuw beleidskader vastgesteld: “Grond voor gebruik, ontwikkel nu de erfenis voor de toekomst”. Met de ruime mogelijkheden die dit beleid biedt, is Hof van Twente voorloper vergeleken met andere plattelandsgemeentes.

In Hof van Twente hoort bij de top tien van gemeenten waar in de komende 15 jaar meer dan 300.000 m2 agrarische bebouwing vrijkomt. Het behoud van kwaliteit van het landelijk gebied is een enorme opgave, maar biedt ook kansen om dit gebied op een innovatieve manier in te vullen. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Hof van Twente een vooruitstrevend beleidskader vastgesteld dat eigenaren van voormalige agrarische erven volop gelegenheid biedt om nieuwe functies te ontwikkelen in het buitengebied.

Afgelopen jaren heeft de gemeente al ingezet op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit met de beleidskaders rood voor rood / vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) / Nieuwe landgoederen. In dat kader is ruim 50.000 m2 aan (landschap ontsierende) bebouwing gesloopt en zijn er nieuwe invullingen gevonden voor leegstaande agrarische bedrijfsbebouwing. Het nieuwe beleid biedt nog meer mogelijkheden voor ondernemende mensen die initiatieven willen ontplooien in het buitengebied.

Welke mogelijkheden zijn er?

  • Niet-agrarische activiteiten

In het nieuwe beleid is het mogelijk om de Rood-voor-Rood-regeling toe te passen in het landbouwontwikkelingsgebied. Dat betekent dat niet-agrarische activiteiten ook worden toegestaan in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in een landbouwontwikkelingsgebied.

  • Sloopvoucher

Een ander nieuw onderdeel is de sloopvoucher-regeling. Deze regeling biedt eigenaren van erven die graag de voormalige (landschapontsierende) agrarische bedrijfsbebouwing nu al willen slopen de mogelijkheid om deze op een later moment nog in te brengen in een project waarvoor sloopcompensatie nodig is. Klik hier voor meer informatie over sloopvouchers.

  • Veldschuren herbouwen

Ook nieuw is de regeling om bestaande veldschuren te kunnen herbouwen. Daarbij worden wel enkele voorwaarden gesteld. Zo moet het perceel landschappelijk worden ingepast en moeten er nestkasten voor verschillende dieren geplaatst worden.

  • Vergroten woning en extra bijgebouwen

De mogelijkheden om de bestaande woning in het buitengebied te vergroten of om extra bijgebouwen te realiseren bij woonbestemmingen, zijn onveranderd gebleven. Hiervoor geldt dat landschap ontsierende schuren gesloopt moeten worden en dat percelen landschappelijk ingepast moeten worden.

  • Rood voor rood regeling

Realiseren van een woning met toepassing van de rood voor rood regeling.

  • Veegplan

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld. Klik hier voor meer informatie over het veegplan.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met ons algemene nummer (0547 858585) en vraag naar een medewerker van het team Ruimtelijk Domein.