Platform Stil Leed

Agrariërs en andere bewoners van het buitengebied zijn vaak harde werkers, die hun problemen oplossen door nog een tandje bij te zetten. Ze zijn gewend hun eigen problemen op te lossen en vinden het lastig om daarbij anderen in te schakelen. Bij de hulpverlening komen mensen vaak pas binnen als het water hen tot aan de lippen staat. Daarom is er in Hof van Twente sinds 2015 een Platform Stil Leed. Dit Platform kan mensen snel de weg wijzen naar de juiste hulp.

Het Platform

In het Platform Stil Leed in het Buitengebied zitten mensen met verschillende achtergronden. Zoals mensen uit de landbouwvoorlichting, financieel deskundigen, mensen die zelf een agrarische achtergrond hebben en mensen van Gebiedsbeheer. De kracht van het Platform is dat door de verschillende kennis bij elkaar te brengen, snel duidelijk is, hoe mensen het best geholpen kunnen worden.

Het Platform helpt mensen op weg, organiseert bijeenkomsten en organiseert workshops voor ‘erfbetreders’, zodat zij leren hoe zij problemen kunnen signaleren en bespreekbaar maken.

Meer weten over Platform Stil Leed? Bel Wilco Pasman, tel. 0547-858585, e-mail w.pasman@hofvantwente.nl.