Structuurvisie buitengebied

In de structuurvisie voor het  landelijk gebied Hof van Twente staat de ontwikkeling van het landelijk gebied voor de komende 10 jaar centraal. De structuurvisie vormt vooral een integratiekader voor het bestaande beleid van de gemeente ten aanzien van de verschillende functies en waarden in het gebied. Een dergelijk kader schetst de bredere achtergrond van het beleid dat voor specifieke thema’s is uitgewerkt (bijvoorbeeld recreatie, rood-voor-rood en vrijkomende agrarische bebouwing). Daarnaast beschrijft deze structuurvisie de algemene strategie van de gemeente Hof van Twente ten aanzien van verschillende functies en waarden. Deze strategie geeft richting aan de toetsing van initiatieven die u bij de gemeente kan indienen en bij het bepalen van het beleid dat in het bestemmingsplan buitengebied wordt uitgewerkt.