Beroepsbevolking en participatie

Mede door de periode van economische groei is in de afgelopen jaren de arbeidsdeelname in Nederland sterk toegenomen. Onder invloed van de coronacrisis is deze groeilijn onderbroken. Gemeente Hof van Twente zet in op een verhoging van de arbeidsparticipatie. ‘Meedoen is voor iedereen belangrijk, bij voorkeur door arbeidsparticipatie’. In de Sociaal-Economische Visie van de gemeente Hof van Twente is aangegeven te streven naar een toename van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar (de netto participatiegraad) van 2012 66,7% naar 68% in 2018 en naar 72% in 2030.

Deze pagina toont de ontwikkeling en samenstelling van de beroepsbevolking in Hof van Twente, alsmede de bruto en netto participatiegraad. De cijfers tonen voor 2020 een netto participatiegraad van 69,8 procent, wat hoger is dan de regionale (67,1%) en landelijke (68,4%) participatiegraad. In 2019 was de participatiegraad in Hof van Twente 70,0%.