Beroepsbevolking en participatie

Mede door de periode van economische groei is in de afgelopen jaren de arbeidsdeelname in Nederland sterk toegenomen. Onder invloed van de coronacrisis was deze groeilijn in 2020 tijdelijk onderbroken. Gemeente Hof van Twente zet in op een verhoging van de arbeidsparticipatie. ‘Meedoen is voor iedereen belangrijk, bij voorkeur door arbeidsparticipatie’. In de Sociaal-Economische Visie van de gemeente Hof van Twente is aangegeven te streven naar een toename van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar (de netto participatiegraad) van 2012 66,7% naar 68% in 2018 en naar 72% in 2030. 

Deze pagina toont de ontwikkeling en samenstelling van de beroepsbevolking in Hof van Twente, alsmede de bruto en netto participatiegraad. De cijfers tonen een lichte doorgroei van de netto participatiegraad naar 74,4% in 2023, wat hoger is dan de regionale (73,0%) en landelijke (73,1%) participatiegraad. In 2022 was de participatiegraad in Hof van Twente 74,1%.

De 2023-cijfers komen voort uit de in 2021 vernieuwde Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De cijfers over de jaren 2013-2020 zijn op basis van deze nieuwe methode opnieuw berekend en kunnen hierdoor verschillen met eerder gerapporteerde cijfers. Dit vertaalt zich vooral door in de werkzame beroepsbevolking van jongeren, waar de netto arbeidsparticipatie flink stijgt. De grootste verandering voor jongeren is dat betaalde stages en bijbaantjes nu expliciet worden benoemd als betaald werk, waar dat eerder niet het geval was.