Bijstand (P-wet)

De Participatiewet (P-wet) is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsgerelateerde beperkingen werk te laten vinden. Op deze pagina zijn gegevens over het aantal uitkeringen op basis van de participatiewet, uitgesplitst naar leeftijdscategorie, opgenomen.