Mobiliteit en toerisme

De gemeente Hof van Twente zet in op een versterking van de vrijetijdseconomie. Inzet richt zich onder meer op uitbouw van het aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen in combinatie met dagrecreatieve voorzieningen.

Vanuit dit perspectief is het waardevol inzicht te hebben in de ontwikkeling van het aantal verblijfsvoorzieningen en overnachtingen, alsook bezoekoriëntatie op Hof van Twente: wat is de omvang en herkomst van bezoekers in Hof van Twente. Om het beeld compleet te maken, wordt op deze pagina ook inzicht gegeven in waar inwoners van Hof van Twente naartoe gaan. Het betreft hier bezoekersstromen, niet gefilterd op bezoekmotief. Op basis van CBS-pendelgegevens zijn aanvullend specifieke gegevens gepresenteerd over woon-werkpendel van en naar Hof van Twente.