Werkloosheid

Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid richt zich in het verlengde van verhoging van de arbeidsparticipatie vooral ook op het terugdringen van de werkloosheid. Na een lichte stijging in 2020 is het werkloosheidspercentage in 2021 en 2022 gedaald in Hof van Twente. In 2023 is het werkloosheidspercentage gelijk gebleven. Hof van Twente heeft met een werkloosheidspercentage van 2,8% in 2023 een relatief lage werkloosheid ten opzichte van Twente (3,4%) en Nederland (3,6%). Zowel regionaal als landelijk is het werkloosheidspercentage ook licht gestegen. Ter vergelijking: negen jaar eerder bedroeg het werkloosheidspercentage in Hof van Twente nog 7,0%. Deze afgenomen werkloosheid in Hof van Twente heeft zich de afgelopen jaren vertaald in een afnemend aantal WW-uitkeringen en aantal bij UWV Geregistreerde Werkzoekenden (GWU-ers), al zijn in 2023 de aantallen weinig gewijzigd. 

Naast het werkloosheidspercentage presenteert deze pagina cijfers over het aantal WW-uitkeringen en het aantal GWU-ers zonder dienstverband.