Werkloosheid

Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid richt zich in het verlengde van verhoging van de arbeidsparticipatie vooral ook op het terugdringen van de werkloosheid. Voor het vijfde jaar op rij is het aantal werklozen gedaald, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Hof van Twente heeft met een werkloosheidspercentage van 3,0% in 2020 een relatief lagere werkloosheid dan in Twente (3,7%) en in Nederland (3,8%). De toegenomen werkloosheid in Hof van Twente vertaalt zich in een tot medio 2020 oplopend aantal bij UWV Geregistreerde Werkzoekenden (GWU-ers). In het 2e deel van 2020 daalt het aantal GWU-ers in Hof van Twente weer licht.

Naast het werkloosheidspercentage presenteert deze pagina cijfers over het aantal WW-uitkeringen en het aantal GWU-ers zonder dienstverband.