Uitstroompremie

U kunt een premie van 750 euro krijgen als u uit de uitkering komt en nu een vaste baan heeft of als zelfstandige werkt. De voorwaarden zijn:

  • U heeft langer dan een jaar een uitkering gehad uit de Participatiewet, IOAW of IOAZ
  • U werkt 6 maanden of langer in een vaste baan of als zelfstandige
  • U kon daardoor in uw eigen inkomen voorzien.
  • U heeft in de afgelopen 4 jaar geen uitstroompremie gekregen 

Aanvragen?

U hoeft de uitstroompremie niet apart aan te vragen. Wel vragen wij u om binnen 6 tot 9 maanden nadat uw uitkering is beëindigd, bewijsstukken aan te leveren. Daaruit moet blijken dat u tenminste 6 maanden regulier werk heeft verricht of als zelfstandige werkzaam bent geweest.