Loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen kunnen van de gemeente  loonkostensubsidie krijgen. Zij ontvangen dan een bijdrage voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon tot een maximum van 70% van het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie kan worden verstrekt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie