Subsidie voor ondernemers

Subsidieoverzichten gemeente Hof van Twente

Subsidie gevelverbetering Centrum Goor

Een aantrekkelijk en levendig centrum nodigt bezoekers uit om langer te verblijven. Mooie winkelpanden en gevels dragen hier voor een belangrijk deel aan bij. Om die reden heeft de gemeente voor pandeigenaren met vastgoed in het centrum van Goor, gelegen binnen de aangewezen zone, een subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2024. Met deze subsidie gevelverbetering wordt u als pandeigenaar ondersteund en aangemoedigd om de voorgevel van uw winkelpand te verbeteren of te herstellen en de winkelpui af te stemmen met de totale gevel van het pand. U kunt hiervoor maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 10.000, - aan subsidie ontvangen.

Het puienspreekuur

Pandeigenaren kunnen hun ideeën en plannen voorleggen in het Puienspreekuur. Het Puienspreekuur is een maandelijks overleg waarbij de stadsbouwmeester van het Oversticht, een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk deskundige als voorzitter uw (eerste) plannen/ schetsen bespreken. Zij denken mee en beoordelen uiteindelijk het definitieve plan voor het herstellen van de voorgevels en puien. Denkt u na over het verbouwen/herstellen van de gevel van uw winkelpand? Kijk of u in aanmerking komt voor een subsidie. De subsidieregels, de zonekaart en het aanvraagformulier treft u hieronder aan.

Bent u geen eigenaar maar huurder? Ga dan met uw verhuurder in gesprek of er mogelijkheden zijn.

Voor vragen over de subsidieregeling of het maken van een afspraak voor het puienspreekuur kunt u contact opnemen met het ondernemersloket.

Subsidieoverzichten provincie, landelijk en Europees

Provincie Overijssel heeft een overzicht opgesteld van subsidies die worden verstrekt. Dit overzicht is te vinden op de website van de Provincie Overijssel. Het subsidieloket van provincie Overijssel is bereikbaar via  038-4998380 en subsidie@overijssel.nl

Op Ondernemersplein.nl vindt u een overzicht van subsidies en regelingen voor ondernemers afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft een overzicht van subsidies, regelingen en financieringen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert. 

Instrumentengids DENNIS geeft ondernemers inzicht in financiële regelingen bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers. DENNIS combineert zowel de lokale en regionale financiële regelingen als landelijke instrumenten van bijvoorbeeld het UWV. Ga naar https://instrumentengids-dennis.nl en selecteer Twente op de kaart.

Voor hulp bij de instrumentengids kunt u contact opnemen met uw adviseur werkgeversdienstverlening Werkplein Twente: 074 - 245 94 44

Subsidies voor ondernemersverenigingen

Ondernemersverenigingen uit gemeente Hof van Twente kunnen ieder jaar subsidie aanvragen voor promotieactiviteiten voor de kern waarin de ondernemersvereniging is gevestigd. Met de subsidie wordt het bestaan van ondernemersverenigingen en de door hen ontwikkelde activiteiten ondersteund en aangemoedigd. De structurele subsidie in de vorm van een vast bedrag gerelateerd aan de omvang van het ledenbestand moet jaarlijks worden aangevraagd tussen 1 juli en 1 september.