Subsidie voor ondernemers

Subsidieoverzichten voor ondernemers

Provincie Overijssel heeft een overzicht opgesteld van subsidies die worden verstrekt. Dit overzicht is te vinden op de website van de Provincie Overijssel. Het subsidieloket van provincie Overijssel is bereikbaar via  038-4998380 en subsidie@overijssel.nl

Op Ondernemersplein.nl vindt u een overzicht van subsidies en regelingen voor ondernemers afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft een overzicht van subsidies, regelingen en financieringen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert. 

Instrumentengids DENNIS geeft ondernemers inzicht in financiële regelingen bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers. DENNIS combineert zowel de lokale en regionale financiële regelingen als landelijke instrumenten van bijvoorbeeld het UWV. Ga naar https://instrumentengids-dennis.nl en selecteer Twente op de kaart.

Voor hulp bij de instrumentengids kunt u contact opnemen met uw adviseur werkgeversdienstverlening Werkplein Twente: 074 - 245 94 44

Stimuleringsregelingen centrum Goor

Bent u een ondernemer in Goor of pandeigenaar in centrum Goor? En denkt u na over een verhuizing van uw winkel naar het centrum of het verbouwen van de gevel van uw winkelpand? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie gevelverbetering of verhuisregeling centrum Goor. 

Gemeente Hof van Twente heeft samen met de Provincie Overijssel twee subsidies beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar (2019-2020): De subsidie Gevelverbetering centrum Goor en de subsidie Verhuisregeling centrum Goor. Het doel van de subsidieregelingen is om het centrum van Goor compacter en aantrekkelijker te maken. 

Subsidie gevelverbetering centrum Goor

Met de subsidie gevelverbetering worden eigenaren van panden in het centrumgebied in Goor ondersteund en aangemoedigd om de voorgevels van panden te verbeteren of herstellen en de winkelpui af te stemmen met de totale gevel van het pand. Pandeigenaren kunnen hiervoor maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 7.500,- subsidie ontvangen.

Pandeigenaren kunnen hun ideeën en plannen voorleggen in het Puienspreekuur. Het Puienspreekuur is een maandelijks overleg, samengesteld uit de accountmanager bedrijven van de gemeente, de stadsbouwmeester van het Oversticht, een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk deskundige als voorzitter. Zij bespreken de eerste  plannen/ schetsen van de initiatiefnemer, denken mee en beoordelen uiteindelijk het definitieve plan voor het herstellen van de voorgevels en puien. 

Wilt u uw plannen voorleggen aan het puienspreekuur? Meldt u zich dan aan via Berryl Michel, Accountmanager Bedrijven.
 
Aanvraagformulier subsidie gevelverbetering centrum Goor 
Subsidieregel gevelverbetering centrum Goor
Bijlage subsidieregel gevelverbetering centrum Goor: Kaart A centrum Goor

Subsidie verhuisregeling centrum Goor

Met de verplaatsingssubsidie worden ondernemers gestimuleerd om een winkel of ander bedrijf te verplaatsen van elders in Goor naar het centrumgebied in de Grotestraat. Eigenaren kunnen een subsidie aanvragen van drie maanden netto huur, met een maximum van €7.500,-. Voor de subsidieregeling is voor een periode van twee jaar (2019-2020) in totaal  €37.500,- beschikbaar gesteld als onderdeel van het project Stadsarrangement Goor.

Aanvraagformulier subsidie verhuisregeling centrum Goor
Subsidieregel verhuisregeling centrum Goor 
Bijlage verhuisregeling centrum Goor: Kaart A centrum Goor

Subsidies voor ondernemersverenigingen

Ondernemersverenigingen uit gemeente Hof van Twente kunnen ieder jaar subsidie aanvragen voor promotieactiviteiten voor de kern waarin de ondernemersvereniging is gevestigd. Met de subsidie wordt het bestaan van ondernemersverenigingen en de door hen ontwikkelde activiteiten ondersteund en aangemoedigd. De structurele subsidie in de vorm van een vast bedrag gerelateerd aan de omvang van het ledenbestand moet jaarlijks worden aangevraagd tussen 1 juli en 1 september.