Netwerken

In de gemeente Hof van Twente zijn zes ondernemersverenigingen actief.

1. Ondernemend Bentelo
InlichtingenCaroline Doeschot, voorzitter
Telefoon06-53449173 
E-mailinfo@ondernemendbentelo.nl
Websitewww.ondernemendbentelo.nl
2. Deldense ondernemersvereniging
Inlichtingen      Nicole Efftink, voorzitter
Telefoon06-29350815
E-mailinfo@dovdelden.nl
Websitewww.dovdelden.nl
3. Ondernemersvereniging Diepenheim
Inlichtingen  Paul Zuijdfeest, voorzitter
Telefoonvolgt
E-mailinfo@ovdiepenheim.nl
Websitewww.ovdiepenheim.nl/ 
4. Ondernemersvereniging SIO Hengevelde
Inlichtingen  Tonnie Wegdam, voorzitter
Telefoon0547-335300
E-mailinfo@siohengevelde.nl
Websitewww.siohengevelde.nl
5. Ondernemersvereniging Goor Collectief
Inlichtingen        Henri Tijhuis, voorzitter
Telefoon0547-284840
E-mailvoorzitter@goorcollectief.nl
Websitewww.goorcollectief.nl
6. Ondernemersvereniging Markelo
Inlichtingen   Rielli Berends, voorzitter   
Telefoon06-28104775
E-mailinfo@ondernemendmarkelo.nl
Websitewww.ondernemendmarkelo.nl

 

Daarnaast zijn in Hof van Twente diverse ondernemersnetwerken actief:

 

BNI Capreolus

Aanspreekpunt: Frank van het Bolscher
Telefoon: 06-21501771
Elke vrijdag om 07:00 - Herberg de Pot
Potdijk 9, Markelo
Telefoon: 0547-361342
Website: http://bni-overijssel-oost.nl/overijssel---oost-bni-capreolus-(markelo)/nl/index

Business 2 Business Twente (B2B Twente)

B2BTwente is een vorm van actief en resultaatgericht netwerken. Ondernemers komen elke woensdagochtend bijeen bij het Wapen van Beckum (Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Beckum). In een centraal geleid overleg geven ze korte presentaties van hun eigen bedrijf. Door uit te spreken waarom zij met wie, binnen welk bedrijf om tafel willen, brengen ze elkaar in contact met relaties uit het eigen zakelijke netwerk. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit zelf eens mee te maken.
www.b2btwente.nl

HOFnetwerk

Het HOFnetwerk is een ondernemersclub voor ondernemers uit de Hof van Twente. De leden zijn zelf ondernemer en zijn actief in één van de kernen van de Hof van Twente. Per kern neemt er maximaal één identieke beroepsgroep deel in het netwerk. Het HOFnetwerk staat voor jong, dynamisch en ondernemend. Dit uit zich in de vele uiteenlopende activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden. Qua inhoud varieert een bijeenkomst van een bedrijfsbezoek tot thema-avond met een spreker over een actueel onderwerp.
www.hofnetwerk.nl

Andere organisaties die voor ondernemers van belang zijn:

De Economische Werkgroep is een samenwerking tussen de ondernemersverenigingen uit de gemeente Hof van Twente met de gemeente Hof van Twente. Op de agenda staat de stimulering van de economie in de  Hof van Twente. De werkgroep heeft daarvoor een Economisch Actieplan Hof van Twente opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd. De economische werkgroep komt per kwartaal bijeen om de voortgang van het Economisch Actieplan te bespreken en mogelijk aan te vullen met urgente actuele ontwikkelingen. Meer informatie over de Economische Werkgroep en de agenda is te verkrijgen bij het ondernemersloket

ZZP Hof van Twente
Inlichtingen      Ellen te Riele, voorzitter
Telefoon06-290 585 93
E-mailinfo@zzphofvantwente.nl 
Websitewww.zzphofvantwente.nl
Kamer van Koophandel
Telefoon088-5851585
Website  www.kvk.nl
Kennispark Twente
Telefoon         053-4894118
Websitewww.kennispark.nl
MKB Nederland
Telefoon  070-3490909
Websitewww.mkb.nl 
Ondernemersplein
Telefoon 088-0424242
Websitewww.rvo.nl
Provincie Overijssel
Telefoon       038-4998899
Websitewww.overijssel.nl
Regio Twente
E-Telefoon      053 487 65 43 
Websitewww.regiotwente.nl
Regionale Organisatie Twente (ROZ)
Telefoon      074-2415100
Websitewww.rozgroep.nl
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Telefoon 088-0424242
Websitewww.rvo.nl

 

Contact ondernemersloket

Contactpersoon: Berryl Michel
 
0547 - 85 85 85
ondernemersloket@hofvantwente.nl

 
Meer contactgegevens