Sociaal ondernemerschap

Het is voor iedereen zichtbaar dat werk en de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, robotisering en flexibilisering. Arbeidskrapte tegenover groei van bedrijven, platformisering en overheidsbeleid rond pensioenen en flex versus vast. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Het is niet meer vanzelfsprekend om langdurig bij dezelfde werkgever te werken of dezelfde functie uit te voeren. Vaste functies maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Mensen worden breed opgeleid en de grenzen tussen sectoren vervagen. Mobiliteit tussen de sectoren is wenselijk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en uw sociale gezicht tonen dat wordt, zowel nationaal als internationaal, in het zaken doen steeds belangrijker. Het is niet meer vanzelfsprekend dat vacatures zomaar kunnen worden opgevuld en het is zeker niet vanzelfsprekend dat dit ook lukt met mensen die op dit moment nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt.

In de gemeente Hof van Twente is de betrokkenheid onder lokale ondernemers groot. Ondernemers hebben gezamenlijk met de gemeente een aantal doelstellingen opgesteld waarin ondernemers de komende jaren tijd en geld willen investeren.

  • In 2020 in Top 100 van Nederland qua deelname op de arbeidsmarkt
  • Netto participatiegraad naar 72% in 2030
  • In 2020 in Top 3 van Twente met het laagste werkloosheidspercentage
  • In 2030 in de top 10 van Nederland, qua netto-arbeidsparticipatie

Wanneer u als ondernemer in contact wilt treden met de gemeente over bovenstaande doelstellingen of in gesprek wilt over andere uitdagingen, kunt u contact opnemen met onze adviseur werkgeversdienstverlening Anne-Marie Quinten.

Daarnaast gaat Anne-Marie graag in gesprek met u over uw personeelsvraag. Anne-Marie kan met u meedenken over de invulling van sociaal ondernemerschap en kan u informeren over arbeidswetten en subsidiemogelijkheden. Daarbij wordt gekeken naar een oplossing op maat. U kunt Anne-Marie Quinten bereiken via het telefoonnummer: 06-19852774.

Tot slot kunt u meer informatie vinden over onze dienstverlening voor ondernemers op de website: www.werkpleintwente.nl. Als gemeente vormen wij samen met de 13 andere Twentse gemeente en UWV Werkbedrijf, Werkplein Twente. Binnen Werkplein Twente werken Adviseurs Werkgeversdienstverlening van en voor alle gemeenten en UWV Werkbedrijf samen, waarbij een sterke Arbeidsmarkt ons gezamenlijke doel is.