eHerkenning

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers, verenigingen en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven.

Hoe werkt eHerkenning?

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een dienst wil afnemen. In principe is eHerkenning een toegangspoort waar wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent. Maar ook of u mag doen wat u wilt doen. 

Voordelen eHerkenning

Voor steeds meer overheidsdiensten kunt u eHerkenning gebruiken: subsidieaanvragen bij Rijk en Provincie Overijssel, Ondernemingsdossier, aanvragen omgevingsvergunning, inloggen bij Kamer van Koophandel, aanvraag Verklaring omtrent gedrag, CJIB, Zorgregister en diverse agentschappen. U hoeft niet meer in de rij staan, geen papieren rompslomp meer en kunt uw zaken regelen wanneer u dat uitkomt. Met eHerkenning kunt u efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig online zaken regelen. Bescherming en betrouwbaarheid van persoonsgegevens zijn hiermee altijd op het juiste niveau gegarandeerd.

Inloggen met eHerkenning

Als u wilt inloggen bij een organisatie die eHerkenning gebruikt, dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit is uw persoonlijke inlogmiddel, bijvoorbeeld een gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie of een gebruikersnaam–wachtwoordcombinatie dat is aangevuld met een extra code. Er bestaan 5 soorten eHerkenningsmiddelen, die zijn gebaseerd op een bepaald niveau van betrouwbaarheid. Per eHerkenningsmiddel verschilt ook de inlogmethode. eHerkenningsmiddelen zijn alleen verkrijgbaar bij erkende leveranciers. Deze leveranciers zijn erkend door de beheerorganisatie en alleen zij mogen eHerkenning leveren.

Aanvragen eHerkenning

Via het leveranciersoverzicht vraagt u eHerkenning aan. Per betrouwbaarheidsniveau kunt u de verschillende leveranciers vergelijken op basis van de inlogmethode van het middel, de prijs per middel, de aanvraagprocedure en de leveringstermijn. Meer informatie op www.eherkenning.nl

Let op: gemeente Hof van Twente werkt met EH2+

Om veiligheidsredenen is e-Herkenning bij gemeente Hof van Twente opgehoogd naar niveau EH2+. Als u nog geen e-Herkenning hebt moet u dit tijdig aanvragen. Het kan namelijk enige weken duren voordat u de inloggevens ontvangt. 

Waar moet u bij de aanvraag van eHerkenning niveau 2x aan denken? Hoe sneller u alle gegevens bij de leverancier inlevert, hoe sneller een aanvraag kan worden afgerond. Dit zijn zaken waar bij het aanvraagproces naar wordt gevraagd:

  • Organisatiegegevens
  • Gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger
  • Gegevens van de gebruiker(s)
  • Een recent KvK-uittreksel van de organisatie waar een natuurlijk persoon op wordt getoond (dus geen holding)
  • Kopie legitimatiebewijzen van de gebruikers die op het middel vermeldt worden

Deze stukken moeten per post bij de leverancier worden ingediend, aangezien een originele handtekening op papier vereist is.