Contact ondernemers

Wouter Hoonberg

Mobiel: 06 40 68 43 93

0547 - 85 85 85

ondernemersloket@hofvantwente.nl

Op de hoogte blijven van ondernemersnieuws?
Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

Heeft u een vraag?

Uw vraag aan de gemeente kunt u stellen per e-mail via ondernemersloket@hofvantwente.nl of per telefoon 06-40684393. Ook staan wij u graag persoonlijk te woord.

Wouter Hoonberg is Accountmanager Bedrijven en daarmee het algemeen aanspreekpunt voor ondernemers. Hij heeft als taak u bij te staan met vragen over het starten, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf, bedrijfshuisvesting, economische ontwikkelingen, beleid en innovatie. Verder onderhoudt Wouter contact met diverse ondernemersverenigingen en andere bedrijfsgerelateerde instellingen. Ook legt hij samen het college van burgemeester en wethouders regelmatig bedrijfsbezoeken af.

Ondernemers kunnen bij het ondernemersloket terecht voor alle vragen aan de gemeente over het voeren van een bedrijf en relevante economische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen: Informatie over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, de mogelijkheden voor een beroep aan huis, bedrijventerreinen, centrumontwikkelingen, innovatie, subsidiemogelijkheden, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en over arbeidsbemiddeling van vast en tijdelijk personeel, vacaturewerving en loonkostensubsidies.

Meldingen openbare ruimte

Het ondernemersloket is niet bedoeld voor vragen/ meldingen die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen, openbare ruimte, riolering, straatmeubilair etc. Mocht u een melding willen doen dan kunt u uw melding online doorgeven via het digitale meldformulier 'melding openbare ruimte'.

Zie ook

Anne-Marie Quinten: Adviseur werk, Werkplein Twente 

Contactpersoon: Anne-Marie Quinten

Werkgeversservicepunt Werkplein 074 - 2459444, mobiel 06-19852774

a.quinten@hofvantwente.nl

De gemeente werkt nauw samen met Werkplein Twente. Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten en UWV. Door middel van een gezamenlijke aanpak worden mensen met een WW-uitkering, bijstandsuitkering of arbeidshandicap geholpen bij het vinden van een passende baan. De samenwerking tussen gemeente, Werkplein en u als ondernemer is van groot belang voor werkbare en effectieve duurzame inzetbaarheid. Met de hulp van Anne-Marie Quinten wordt gezocht naar een passende invulling voor uw openstaande vacatures. Daarnaast adviseert Anne-Marie u als ondernemer als u een toekomstbestendige personeelsvisie wil ontwikkelen met aandacht voor mogelijke knelpunten.

U kunt bij Anne-Marie terecht voor vragen als:

  • Hoe kan ik sociaal ondernemen?
  • Hoe leid ik toekomstig personeel op?
  • Voor welke regelingen en subsidies rondom personeel kom ik in aanmerking?
  • Waar moet ik rekening mee houden als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wil nemen?