Inkoopadviseur

Als vorm voor de inkooporganisatie heeft Hof van Twente gekozen voor het gedecentraliseerde inkoopmodel. Dit wil zeggen dat de verschillende afdelingen (de materiedeskundigen) zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. De gemeente Hof van Twente heeft een inkoopadviseur (André in Traa, a.in.traa@hofvantwente.nl, telefoonnummer 0547 – 85 85 85) in dienst die centraal gepositioneerd is in de organisatie. Hij heeft onder andere als taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures;
  • Coördinerende en signalerende taak;
  • Uitdragen en bewaken van het beleid;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven.