Cluster Inkoop

De gemeente Hof van Twente heeft een inkoop cluster met onder andere de volgende taken: 

  • Ondersteunen en begeleiden van (Europese) aanbestedingsprocedures;
  • Coördineren van het inkoopproces; 
  • Uitdragen en bewaken van beleid;
  • Managen en beheren van contracten;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren. 

 Neem contact op met het Cluster inkoop via Inkoop@hofvantwente.nl of 0547 - 85 85 85.