Inkoopadviseur

Als vorm voor de inkooporganisatie heeft Hof van Twente gekozen voor het gedecentraliseerde inkoopmodel. . Dit wil zeggen dat de verschillende afdelingen (de materiedeskundigen) zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. De gemeente Hof van Twente heeft een inkoopadviseur (Natasja Lubbers, inkoop@hofvantwente.nl, telefoonnummer 0547 – 85 85 85) die centraal gepositioneerd is in de organisatie. Zij heeft onder andere als taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures;
  • Coördinerende en signalerende taak;
  • Uitdragen en bewaken van het beleid;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven.