Groslijstensystematiek

Update: 24-8-2022: We zijn op dit moment bezig met de controle van alle aanmeldingen. Wanneer alles gecontroleerd is treedt het nieuwe systeem in werking u ontvangt hierover dan bericht.

De groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Zowel door een wettelijke verplichting om een transparante en objectieve methode te hebben voor het selecteren van ondernemers als door een verzoek om een dergelijk systeem in te voeren vanuit de lokale ondernemers, is gekozen voor deze methode.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente heeft ingestemd met het vernieuwde groslijstenbeleid en daarmee is de volgende stap het vullen van de bijbehorende applicatie van Qfact. In de brief in de bijlage wordt uitgelegd hoe u zich voor de verschillende groslijsten kunt aanmelden. U kunt  zich via de onderstaande link aanmelden.

Klik hier om u aan te melden voor de groslijsten.

Als u problemen heeft met het aanmelden, neem dan contact op met de helpdesk van Qfact via telefoonnummer 0853031460.

Meer informatie