Groslijstensystematiek

De groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Zowel door een wettelijke verplichting om een transparante en objectieve methode te hebben voor het selecteren van ondernemers als door een verzoek om een dergelijk systeem in te voeren vanuit de lokale ondernemers, is gekozen voor deze methode.

Vullen van applicatie in Qfact

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente heeft ingestemd met een vernieuwd groslijstenbeleid. Daarmee is de volgende stap het vullen van de bijbehorende applicatie van Qfact. Als u het stappenplan volgt volgens de uitnodiging in de bijlage dan kunt u zich aanmelden voor de verschillende groslijsten van gemeente Hof van Twente. 

Heeft u al een account op Qfact? Volg dan deze link en log in op uw account, of begin bij stap 8 in de uitnodiging aanmelden groslijsten gemeente Hof van Twente. Als u problemen heeft met het aanmelden, neem dan contact op met de helpdesk van Qfact via telefoonnummer 085-3031460.

Bijlage