Groslijstensystematiek

Update 25-4-2022: Door onvoorziene omstandigheden heeft de implementatie van het nieuwe groslijstensysteem vertraging opgelopen. Wanneer alles gecontroleerd is treedt het nieuwe systeem in werking. Tot die tijd blijft de huidige/bestaande systematiek van kracht.

De groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Zowel door een wettelijke verplichting om een transparante en objectieve methode te hebben voor het selecteren van ondernemers als door een verzoek om een dergelijk systeem in te voeren vanuit de lokale ondernemers, is gekozen voor deze methode.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente heeft ingestemd met het vernieuwde groslijstenbeleid en daarmee is de volgende stap het vullen van de bijbehorende applicatie van Qfact. In de brief in de bijlage wordt uitgelegd hoe u zich voor de verschillende groslijsten kunt aanmelden. Het nieuwe groslijstensysteem treedt op 1-4-2022 in werking. Aanmelden voor de groslijsten kan tot 1-3-2022 via onderstaande link.

Klik hier om u aan te melden voor de groslijsten.

Let op: na de uiterste aanmelddatum, kan de Gemeente Hof van Twente niet garanderen dat uw gegevens op tijd verwerkt zijn en loopt u de kans een aanbesteding mis te lopen.

Als u problemen heeft met het aanmelden, neem dan contact op met de helpdesk van Qfact via telefoonnummer 0853031460.

Meer informatie