Social Return On Investment (SROI)

Social Return om Investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij elke aanbesteding/inkoop boven de onderste drempel (voor Diensten en Leveringen en voor Werken € 100.000) is het in 2017 vastgestelde SROI-beleid van toepassing. De gemeenten in Twente hebben gezamenlijk dit beleid vastgesteld. Standaard geldt een norm van 5%. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de informatie in de bijlage SROI-Verplichting.

Voor meer informatie/nadere toelichting kunt u contract opnemen met de Coördinator SROI, Evelien Wichers Schreur, 0547-858585.