Social Return On Investment (SROI)

Bij de inkoop en aanbestedingen stelt gemeente Hof van Twente sociale inkoopvoorwaarden (Social Return on Investment, SROI). Een opdrachtnemer moet verplicht een vastgesteld percentage van de contractwaarde gebruiken om mensen die moeite hebben om een baan te vinden hiermee te helpen. Wij stellen dit als eis bij leveringen en diensten boven een inkoopwaarde van € 100.000. De gemeenten in Twente hebben gezamenlijk dit beleid vastgesteld. Standaard geldt een norm van 5%. Bij werken wordt per opdracht gekeken naar de mogelijkheden. De gemeente wil hiermee:

  • Werkzoekenden en jongeren helpen aan een baan of stageplek 
  • De werkgelegenheid in de regio verbeteren

Voor meer informatie/nadere toelichting kunt u contact opnemen met de coördinator SROI van ROZ Groep.