Aanbestedingsbeleid

De goederen en diensten die gemeente Hof van Twente koopt worden op een integere, duurzame en innovatieve manier gekocht. In samenspraak met de Twentse buurgemeenten, Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente is het inkoop- en aanbestedingsbeleid tot stand gekomen. Zo voert Twente hetzelfde inkoop- en aanbestedingsbeleid met dezelfde inkoopvoorwaarden en klachtenregeling.

Belangrijke doelstellingen voor gemeente Hof van Twente:

  • Het bieden van kansen voor lokale/ regionale ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
  • Het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van Social Return on Investment (SROI)
  • Het in acht nemen van milieuaspecten;
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen; 
  • Aanmoedigen van innovatiegericht inkopen en aanbesteden.

Op 10 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Hof van Twente en de Twentse klachtenregeling bij aanbesteden 2013 (herziene verzie 2023) vastgesteld.

Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd. Tenzij anders door gemeente Hof van Twente vermeld, zijn op alle inkopen de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Bekijk de algemene inkoopvoorwaarden

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit expertisecentrum biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips over het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Meer informatie over PIANOo.